PRIPOROČAMO»»»  


Išči

Spletno mesto MODRO POSLOVANJE predstavlja ponudbe na področju SVETOVANJA in RAČUNOVODSTVA

Ponudniki združujejo storitve računovodstva ter davčnega in poslovnega svetovanje s ciljem, da jih stranke lahko koristijo na enem mestu in to s podpisom ene pogodbe "Modro poslovanje". Priporočamo:


Zaseg cigaret na Gruškovju

Uslužbenci Mobilnega oddelka Finančnega urada Maribor so 12. 7. 2018 pri opravljanju finančnega nadzora na območju mejnega prehoda Gruškovje pri pregledu vstopnega osebnega vozila znamke Škoda Octavia slovenskih reg. oznak, ki ga je vozil slovenski državljan, v prtljažnem prostoru našli skupno 49.800 kosov cigaret znamke FM Blue brez tobačnih znamkic. Prisotnost cigaret je nakazala službena psička za odkrivanje tobaka in tobačnih izdelkov. Cigarete so zasegli, zoper voznika pa uvedli postopek o prekršku. 


Prikrajšane dajatve za cigarete znašajo 5.527,80 EUR.
 

19. julij 2018/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Tags:

UPRS Sodba III U 169/2016-7

Vsebinska pravilnost izvršilnega naslova ni predmet presoje v postopku davčne izvršbe.
17. julij 2018/Author: Admin MPS/Number of views (2)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:

UPRS Sodba in sklep III U 235/2015-23

Sodišče meni, da je vzpostavitev različnega vrednotenja sicer dopustna, vendar le, če izhaja iz kriterijev, ki jih določa peti odstavek 124. člena ZV-1, in ne le na podlagi proste presoje. Sodišče glede na podatke, ki jih je predložila toženka, kot tudi glede na ugotovitve Računskega sodišča, sodi, da v zadevi ni pojasnjeno, na kakšen način, torej konkretno na podlagi katerih kriterijev so bile določene višine vodnega povračila v Sklepu o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2010.
16. julij 2018/Author: Admin MPS/Number of views (1)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:
31. julija 2018 se izteče rok za vložitev dohodninske napovedi

31. julija 2018 se izteče rok za vložitev dohodninske napovedi

Če zavezanec za vložitev napovedi za odmero dohodnine do 15. junija 2018 na dom ni prejel informativnega izračuna dohodnine, čeprav je imel v letu 2017 dohodke, ki so obdavčeni z dohodnino, mora dohodninsko napoved vložiti sam, in sicer najpozneje do 31. julija 2018, ne glede na višino prejetega dohodka. Napoved vloži na finančnem uradu, v katerem je v času vložitve napovedi vpisan v davčni register.

Celotno sporočilo

16. julij 2018/Author: Admin MPS/Number of views (1)/Comments (0)/
Tags:
13. julij 2018/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Tags:

Nadzori glede pridobitve lastnega poslovnega deleža – prejete prve samoprijave

Finančna uprava RS je napovedala povečano število nadzornih postopkov pri zavezancih, kjer obstoji tveganje, da je prišlo do odsvojitve poslovnih deležev zaradi pridobitve neupravičenih davčnih ugodnosti v obliki izplačil dobička družbenikom na način, ki ni podvržen pravilom o obdavčitvi dividend. Prejete so bile prve samoprijave ter plačila obveznosti davka od dohodkov iz kapitala. 

V enem izmed primerov je Finančna uprava RS pri zavezancu za davek -   družba d. o. o. z osnovno dejavnostjo uvajanje avtomatizacije in informacijskih tehnologij v industriji in energetiki, za obdobje od 1.1.2014 do 31.12.2016 opravila davčni nadzor področja poslovanja družbe v delu prodaje poslovnih deležev družbe in pridobitve lastnih poslovnih deležev. 

Družba d. o. o. je na podlagi sklepov skupščine družbenikov v letih 2014 in 2015 iz dela prenesenega dobička oblikovala rezerve za lastne poslovne deleže (v letu 2014 v višini 2.950.000,00 EUR ter v letu 2015 še v višini 1.180.000,00 EUR) in od dosedanjih družbenikov odkupila lastna poslovna deleža (v letu 2014 v višini 25 % ter v letu 2015 v višini 10% osnovnega kapitala). Ekonomski razlog za odkup lastnih poslovnih deležev, ki je bil naveden v sklepu skupščine družbenikov v letu 2014, je bil aktiven vstop novega partnerja iz tretje države v lastništvo družbe z namenom pridobivanja poslov in širjenja dejavnosti na trge tretje države, kar pa ni bilo realizirano. 

Gospodarskega cilja in ekonomske vsebine transakcije odkupa lastnega poslovnega deleža v nadzoru ni bilo mogoče potrditi. Odsvojitev dela poslovnega deleža je bil po ugotovitvah davčnega organa izpeljan le z namenom izogibanja davčnim obveznostim, zato tudi ne more vplivati na obdavčenje. Edini cilj prikazanih odsvojitev poslovnih deležev je bil pridobiti neupravičeno davčno ugodnost v obliki izplačila dobička družbenikom na način, ki ne bi bil podvržen pravilom o obdavčitvi dividend. 

Ob upoštevanju, da se v primeru ugotovitve takšne zlorabe šteje, da je nastala davčna obveznost, kakršna bi nastala ob upoštevanju razmerij nastalih na podlagi gospodarskih (ekonomskih) dogodkov, denarna nakazila družbe na osebne račune družbenikov dejansko predstavljajo izplačila dohodkov podobnim dividendam iz naslova lastniških deležev v kapitalu družbe družbenikom. Taki dohodki se po določbah Zakona o davku od dohodka pravnih oseb obravnavajo kot prikrito izplačilo dobička in so obdavčeni kot dividende po davčni stopnji 25 %. 

Zavezanec se je z navedenimi ugotovitvami davčnega organa strinjal in nepravilnost z obračunom in plačilom 1.123.584,69 EUR dodatnih obveznosti davka od dohodka iz kapitala po samoprijavi sam odpravil.

12. julij 2018/Author: Admin MPS/Number of views (2)/Comments (0)/
Tags:
RSS

REŠITVE, NASVETI  »»

PODROČJA SVETOVANJA 


MODRO RAČUNOVODSTVO:

  12. november 2017 | 0

  Predavanje ZDSS 11 2017 - Posredni davki: DDV, DPN, DMP, TROŠARINE, Zakon o davku na finančne storitve, Zakon o davku na zavarovalne storitve. Povezave: GRADIVO Povezave: GRADIVO PDF-2


  6. oktober 2016 | 0

  Vaše vprašanje-povezetek: V zvezi z NET-METERINGOM, prosimo naslednje informacije: 1. Kdaj in v kakšnem primeru se uporablja 9,5% DDV? 2. Kdaj in v kakšnem primeru se uporablja 22% DDV? 3. Kako je kadar je naročnik podjetje? Se lahko uporablja potem 76a člen zakona o DDV-ju in se pri izvedbi na ključ plača vrednost brez DDV-ja? 4. Se pri izračunu gospodarnosti...


  30. junij 2016 | 0

  Vprašanje:  Ali lahko izplačam posojila povezani družbi oz. povezani osebi po 8.8.2016 oz. kaj moram storiti, če med povezanimi osebami odobravamo posojila? Naš odgovor: Skladno z določili 105. in 107. člena ZGD1I v povezavi z določili 495. člena ZGD1 in 38.a. členom ZGD-1 morajo vse gospodarske družbe zagotoviti ohranitev osnovnega kapitala družbe. Poenostavljeno...


  20. januar 2016 | 0

  Vprašanje: Kdaj moramo obračunati DDV od pridobitve blaga, če imamo naslednje poslovne dogodke? 1. Datum izdaje računa: 30.10.2015,  2. Datum prejema blaga: 3.11.2015,  3. Datum prejema računa 10.11.2015. Odgovor Modro poslovanje - izvleček: Na podlagi 34. člena ZDDV-1 nastane obdavčljivi dogodek, ko je opravljena pridobitev blaga znotraj Unije. Šteje se,...


  4. januar 2016 | 0

  Mnenje v zvezi s pravilnostjo uporabe postokovnih določil ZdavP-2 v luči upravne in sodne prakse v Republiki Sloveniji ter primerjalno-pravna analiza   KAZALO: 1.     Pravna podlaga – določba 5. odstavka 68. člena .......................................................................... 2.     VPRAŠANJE...


  RSS
  12345678910 Last

  Zakaj nas?