PRIPOROČAMO»»»  


Išči

Spletno mesto MODRO POSLOVANJE predstavlja ponudbe na področju SVETOVANJA in RAČUNOVODSTVA

Ponudniki združujejo storitve računovodstva ter davčnega in poslovnega svetovanje s ciljem, da jih stranke lahko koristijo na enem mestu in to s podpisom ene pogodbe "Modro poslovanje". Priporočamo:


19. januar 2018/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Tags:
19. januar 2018/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Tags:

eDavki - vročitev s fikcijo

Po pregledu statističnih podatkov ugotavljamo, da je bilo v letu 2017 na portalu eDavki okoli 33% dokumentov vročenih s fikcijo (to pomeni, da zavezanec dokumenta v roku 15 dni od dneva vložitve v eDavke, ni prevzel). Od teh 33% pa je okoli 50% (36.000) dokumentov takšnih, v katere zavezanci tudi po nastopu fikcije vročitve niso vpogledali.

Vse uporabnike eDavkov pozivamo, da naj redno pregledujejo eDavke in prevzemajo dokumente odložene v njihov profil, da ne bo prihajalo do fikcije vročitve. Ob tem zavezance opozarjamo, da se šteje, da je bil dokument ob nastopu fikcije vročen. Na podlagi vročitve pa dobi upravni akt pravni učinek, prav tako začnejo teči roki za pravna sredstva, prostovoljno izpolnitev obveznosti in izvršbo.

Da bodo zavezanci obveščeni o odloženem dokumentu na eDavke, lahko na  obrazcu eVročanje-POS določijo elektronski naslov za prejemanje informativnih sporočil o dokumentih, ki se eVročajo v portal eDavki.

19. januar 2018/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Tags:
18. januar 2018/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Tags:
18. januar 2018/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Tags:

VSRS Sodba X Ips 15/2014

Odgovornost banke oziroma hranilnice za plačilo davčnega dolga zaradi opuščene odtegnitve in izplačila po 170. členu ZDavP-2 je posebna oblika neposlovne odškodninske odgovornosti, zato je treba obravnavano situacijo presojati po splošnih pravilih o krivdni neposlovni odškodninski odgovornosti z domnevo krivde in presoditi, ali so podane vse splošne predpostavke za to obliko odgovornosti - protipravnost ravnanja, škoda, vzročna zveza in krivda. Smisel prehoda odgovornosti za plačilo davka na banko oziroma hranilnico ni v (kazenskopravnem) sankcioniranju banke oziroma hranilnice za opustitev dolžnega ravnanja, temveč v povračilu škode, ki je državi nastala zaradi protipravne opustitve dolžnostnega ravnanja, zaradi česar poplačilo davka ni tako, kot bi lahko bilo, če bi banka oziroma hranilnica izpolnila svoje obveznosti v zvezi s sklepom o davčni izvršbi. V okviru postopka davčne izvršbe lahko davčni organ po 170. členu ZDavP-2 banki...
18. januar 2018/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:
RSS

REŠITVE, NASVETI  »»

PODROČJA SVETOVANJA 


MODRO RAČUNOVODSTVO:

  12. november 2017 | 0

  Predavanje ZDSS 11 2017 - Posredni davki: DDV, DPN, DMP, TROŠARINE, Zakon o davku na finančne storitve, Zakon o davku na zavarovalne storitve. Povezave: GRADIVO Povezave: GRADIVO PDF-2


  6. oktober 2016 | 0

  Vaše vprašanje-povezetek: V zvezi z NET-METERINGOM, prosimo naslednje informacije: 1. Kdaj in v kakšnem primeru se uporablja 9,5% DDV? 2. Kdaj in v kakšnem primeru se uporablja 22% DDV? 3. Kako je kadar je naročnik podjetje? Se lahko uporablja potem 76a člen zakona o DDV-ju in se pri izvedbi na ključ plača vrednost brez DDV-ja? 4. Se pri izračunu gospodarnosti...


  30. junij 2016 | 0

  Vprašanje:  Ali lahko izplačam posojila povezani družbi oz. povezani osebi po 8.8.2016 oz. kaj moram storiti, če med povezanimi osebami odobravamo posojila? Naš odgovor: Skladno z določili 105. in 107. člena ZGD1I v povezavi z določili 495. člena ZGD1 in 38.a. členom ZGD-1 morajo vse gospodarske družbe zagotoviti ohranitev osnovnega kapitala družbe. Poenostavljeno...


  20. januar 2016 | 0

  Vprašanje: Kdaj moramo obračunati DDV od pridobitve blaga, če imamo naslednje poslovne dogodke? 1. Datum izdaje računa: 30.10.2015,  2. Datum prejema blaga: 3.11.2015,  3. Datum prejema računa 10.11.2015. Odgovor Modro poslovanje - izvleček: Na podlagi 34. člena ZDDV-1 nastane obdavčljivi dogodek, ko je opravljena pridobitev blaga znotraj Unije. Šteje se,...


  4. januar 2016 | 0

  Mnenje v zvezi s pravilnostjo uporabe postokovnih določil ZdavP-2 v luči upravne in sodne prakse v Republiki Sloveniji ter primerjalno-pravna analiza   KAZALO: 1.     Pravna podlaga – določba 5. odstavka 68. člena .......................................................................... 2.     VPRAŠANJE...


  RSS
  12345678910 Last

  Zakaj nas?