PRIPOROČAMO»»»  


Išči

LOAN-vloga za posojilo

Popolna vloga za posojilo:

1. 3 zadnje plače
2. Fotokopija osebnega dokumenta
3. Izpolnjeni 4 obrazci (obrazce dostavi banka po prejemu osnovnega povpraševanja) :
   a. ODSTOPNA IZJAVA IN SOGLASJE ZA ODLOČBO O UPRAVNO IZPLAČILNI PREPOVEDI NA PLAČO OZIROMA POKOJNINO, 
   b. UPRAVNA IZPLAČILNA PREPOVED,
   c. POTRDILO IZPLAČEVALCA PLAČ ali ZPIZ,
   D. PROŠNJA oz. VLOGA.

 

p.s. Obrazec je pripravljen za testni vnos. Podatki se tudi v tem primeru varujejo skladno z določili pozitivne zakonodaje.

OBRAZEC 2 - Povpraševanje po posojilu
Get your free webform from Podio