PRIPOROČAMO»»»  


Išči

Novo v letu 2017

Spoštovane stranke,

v letu 2017 bomo posvetili še posebno pozornost izboljšanju naših storitev na področju vodenja poslovnih knjig in svetovanja podjetjem (računovodstvo MODRO JUTRO d.o.o., ki vodi poslovne knjige in družba TAXIN d.o.o.o., ki izvaja storitve davčnega in poslovnega svetovanja). V ta namen bomo beležili vse aktivnost, vprašanja strank in jih beležili v sistem PODIO, ki omogoča interakcijo med stranko, skrbnikom stranke in zunanjimi sodelavci iz različnih področij.

V letu 2017 smo uvedli možnost vodenja poslovnih knjig tudi za stranke, ki želijo uporabljati programsko opremo BIROKRAT.

Vabimo Vas, da se na podlagi sklenjene pogodbe z nami, naročite na spremljanje novosti na področju obvestil FURS ali sodne prakse itd. Primeroma si lahko ogledata nabor sodne prakse iz področja "prirasta premoženja" ali drugega področja, ki jih spremljamo in objavljamo iz različnih virov. Spodaj si lahko ogledate področja, po katerih spremljamo članke iz različnih virov.

Veliko uspehov tudi v letu 2017, Vam želi ekipa "MODRO POSLOVANJE".

p.s. Pripravljamo novi projekt - MODRO UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI ......kmalu sporočimo več o tem (ko je izvedena storitev, sledi POROČILO...)

 

 

CARINE2 CARINE-Tranzit5 CARINE-Uvoz7 DAVEK NA FINANČNE TRANSAKCIJE3 DDPO30 DDPO - finančna naložba1 DDPO - navidezni posli4 DDPO - rezervacije3 DDPO Preoblikovanja2 DDPO-239 DDPO-mednarodno obdavčenje22 DDPO-Olajšave6 DDPO-Potni stroški1 DDPO-Prehrana1 DDPO-Prenos izgube1 DDPO-Prikrito izplačilo dobička1 DDPO-Priznani odhodek9 DDPO-Transferne cene2 DDPO-Verodostojna listina10 DDPO-Vračilo davka iz tujine2 DDV90 DDV - Davčno obdobje1 DDV- Odbitek pavšalne pogodbe1 DDV- Odbitek VDDV42 DDV- Sodelovanje v utaji5 DDV- Stopnja14 DDV-76.a ZDDV-13 DDV-82. člen ZDDV-16 DDV-Davčna osnova17 DDV-Davčna osnova znižanje5 DDV-Dobava v EU5 DDV-Evidentiranje1 DDV-Globa, prehod v obdavčitev1 DDV-Gradbene storitve6 DDV-izvoz1 DDV-Kraj obdavčitve7 DDV-Navidezni posli4 DDV-Neobdavčljivo6 DDV-Neobdavčljivo oseba javnega prava2 DDV-Neobdavčljivo osebno premoženje1 DDV-Neobstoječi subjekt2 DDV-Nepotrebni odhodki1 DDV-Obdavčeno3 DDV-Obdavčljivi dogodek4 DDV-Obdavčljivo6 DDV-Oprostitev drugo14 DDV-Oprostitev finance2 DDV-Oprostitev nepremičnine4 DDV-Oprostitev zdravstvo4 DDV-Pavšal nadomestilo1 DDV-Prefakturiranje1 DDV-Pridobitev5 DDV-Reverse charge3 DDV-Sestavljene storitve2 DDV-Sprememba Oprostitev/Obdavčeno7 DDV-Tristranski posli2 DDV-Uvoz8 DDV-Vračilo ddv11 DDV-Vračilo presežka DDV4 DDV-Zavezanec za DDV16 DELO NA ČRNO5 DMV-Davek na motorna vozila14 DP-Nepremičnine9 E- vročanje11 E- vročanje E-DAVKI1 E-DAVKI42 FURS23 IGRE NA SREČO4 IZSTAVITEV RAČUNA2 KAZANSKI POSTOPEK1 KONCESIJE2 OBDAVČITEV ENERGENTOV3 POGODBA EU-Obdavčitev1 PRISPEVKI35 PRISPEVKI- Zdravstvo2 PRISPEVKI-Normiranec1 PRISPEVKI-Poslovodenje1 PRISPEVKI-Prokurist1 PRISPEVKI-Upokojenec2 RAČUNOVODSTVO31 SEMINAR MP1 STEČAJ-Roki1 TROŠARINA-Oprostitev5 TROŠARINE1 Trošarine.Energenti18 TROŠARINE-Energenti vračilo7 TROŠARINE-Tobak21 UPRAVNI POSTOPEK43 UREDBA-Okolje2 USTAVNO SODIŠČE1 ZDavNepr19 ZDAVP - Plačnik26 ZDAVP- 68.a.38 ZDAVP- 68.a.-Cenitev4 ZDAVP- 68.člen1 ZDAVP- Zavarovanje3 ZdavP-2342 ZdavP-2J8 ZDAVP-Cenitev2 ZDAVP-Dokazi37 ZDAVP-Inšpekcija37 ZDAVP-Izvržba56 ZDAVP-Nadzor29 ZDavPR11 ZDAVP-Samoprijava1 ZDAVP-Zastaranje3 ZDAVP-Zavarovanje9 ZDDV-135 ZDOH54 ZDOH - mednarodno obdavčenje3 ZDOH - Oprostitve3 ZDOH-287 ZDoh-2R5 ZDOH-Bonitete5 ZDOH-Dobiček iz kapitala27 ZDOH-Dohodki60 Zdoh-Dohodki iz dejavnosti13 ZDOH-Kmetijstvo6 ZDOH-Normiranec2 ZDOH-Olajšave4 ZDOH-Prehrana1 ZDOH-Prekvalifikacija4 ZPIZ-25 ZPR-Računi21 Z-Tro-133 ZTro-122 ZTro-1-vračilo2 ZTrov-Vračilo1