PRIPOROČAMO»»»  


Išči

GGF - Userr Manual (Navodila uporabe aparmanov)

What services do we offer if you stay in GGF apartments?

1. We change towels twice a week.


2. Once a week, we change the sheets, the pillow cover, clean the whole apartment.

3. Guests can use the bicycle rental (free of charge).

 

4.  Order a laundry service. The order is made by telephone 00386 7 29 26 200. The price of the service provided by the contractor (shirt : 2.5 EUR, long trousers: 2.5 EUR, t-shirt : 0.8 EUR, shorts: 1.8 EUR ... .)

 

Katere storitve nudimo, če bivate v apartmajih GGF ?

 

1. Dvakrat tedensko menjamo brisače.

 

2. Enkrat tedensko menjamo rjuhe, pokrivalo za vzglavnik in očistimo celi apartma.

 

3. Gostje lahko koristijo brezplačni najem koles.

 

4.   Naročilo storitve pranja osebnega perila. Naročilo se izvede preko telefona 00386 7 29 26 200. Cena storitve, ki jo izvaja zunanji izvajalec (srajca dolgi rokav 2,5 EUR, hlače dolge 2,5 EUR, majica kratki rokav 0,8 EUR, kratke hlače 1,8 EUR….)

 

 

 

Navodila (USER MANUAL) in pdf

 

1. Introduction

 

GGF apartments offer accomodation in two separate apartments; GGF1 – Big Grey (73 m2) and GGF2 – Small Grey (33 m2).

 

 

2. Entering our apartments

 

Entry to the apartment is granted via CODE, given to our customers after the reservation.

 

The code is used to access the main DOOR and access to the Apartments. The main Door is automatically locked after 17:00.

The apartment manager sends the code via EMAIL or  SMS.

The code must be input at the main DOOR (next to the door, left) and at the entrance of the customers' apartment.

 

The code provides entry for the time of the customers' stay.

 

Entry is also possible via keycard, accessible at the office located on the ground floor (during working hours).

(Phone number: 00386 7 33 80 292).

 

 

 

 

3. Apartment use

 

3.1. AIR CONDITIONING

 

The air conditioning heats or cools all bedrooms and living rooms. It is controlled by a remote control located on the table (Big Grey) and next to the TV (Small Grey).

 

3.2. Heating

 

The heating is provided by heating bodies, installed in the ceiling of individual rooms (IR heaters). The maneuvering of the heating is controlled centrally via the »HEATING CONTROLER«.

 

3.3. Use of other devices – kitchen

 

Located in the Big Grey apartment is a fridge with a freezer, an oven, a cooking plate, a toaster, cooking utensils and glasses.

 

3.4. Using the TV

 

The TV can be used in various ways, but we recommend watching TV channels via internet.

 

Instructions:

1. Turn on the TV with a remote

2. Press the »HOME« button on the remote

3. Choose »spletni brskalnik«

4. Choose bookmark »t2go«

5. Choose a channel

6. Choose the whole-screen option

 

 

 

 

 

3.5. Using the tablet – Where to go in NOVO MESTO?

 

When you turn on the lenovo tablet, the first page displayed contains the link to the website www.modro-poslovanje.si (view all options - visits, trips, restaurants, etc.).

 

Instructions:

1. Turn on the tablet

2. Click on the M icon – Novo mesto – Where to go?

3. Choose your desired area and browse.

4. You can send notices to the apartment manager (complaints, commendations etc)

 

Sending general orders and information related to the use of apartments is done through the Podio application located on the first page of the computer TAB (See the P - Activity Streaming – GGF icon).

 

How to message the manager?

1. Click on the »P« icon to access the android-friendly app.

2. Choose app HELP-APARTMENT GGF.

3. Click »Add HELP-APARTMENT GGF« and pose your question, suggestion etc.

4. The apartment manager replies to your email via GMAIL. The reply is sent to your gmail

(ggf01nm@gmail.com/ggf02nm@gmail.com ) or your personal email.

 

 

4. Sending data for guest registration

 

All users must notify the accommodation manager of their information.

 

You can complete the registration process via the M-Guest registration application, which is located on the first page of the tablet.

 

Process:

 

1. Take a photo of yourself and your document on our TAB computer.

2. Click on the M-Guest registration application

3. Enter ALL data in the REGISTRATION FORM application

4. Attach two images (of the document and of yourself).

5. Send all data by pressing the "Send data - SUBMIT" button.

 

 

 

 

TEAM GGF

 

15.7.2018

 

 

 

 

5. Uporaba namiznega kuhalnika  - GGF Small Apartment

 

 

1. Kuhalnik priključimo c električno vtičnico.

 

2. Položimo posodo na kuhalnik

 

3. Pritisnemo gumb "ULOCK"

 

3. Pritisnemo gumb "ON".

 

4. Povečamo stopnjo ogrevanja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. UVOD

 

GGF apartmani ponujano nastanitev v dveh apartmanih in sicer GGF1 – Big GREY, ki je velik 73 m2 in GGF2-Small Grey, ki je velik 33 m2.

 

2. Vstop v APARTMA

 

Vstop v apartma omogoča KODA, ki jo pridobi obiskovalec apartmana po opravljeni rezervaciji aparmana 1 (BIG GREY-73m2) ali apartmana 2 (SMALL GREY-33 m2).

 

Koda se uporablja za dostop do glavnih vrat in dostop do apartmanov. Glavna vrata se avtomatsko zaklepajo po 17:00 uri.

 

 

Kodo pošlje skrbnik apartmanov na EMAIL ali SMS naročniku najema apartmanov.

Kodo je potrebno vnesti pri glavnem vhodu (levo od vrat) in pri vhodu v posamezni apartma.

 

Koda omogoča vhod v apartma za obdobje, ko je apartma najet.

 

Možen je vstop tudi s kartico, ki jo lahko pridobi gost v pisarni ob delavnikih, ki se nahaja v pritličju (Tel. Št.: 00386 7 33 80 292).

 

 

 

 

3. Uporaba apartmanov

 

3.1. KLIME

 

Klima naprave hladijo ali grejejo vse spalne in bivalne prostore in sicer s pomočjo daljinskega upravljalnika ki se nahaja v dnevnem prostoru nad jedilno mizo (BIG GREY) in nad TV sprejemnikom v malem apartmanu (Small GREY).

 

3.2. Ogrevanje prostorov

 

Ogrevanje prostorov izvajajo grelna telesa, ki so nameščena na stropih posameznih prostorov (IR grelci). Krmiljenje ogrevanja se izvaja centralno preko »HEATING CONTROLER-ja«.

 

3.3. Uporaba drugih naprav - kuhinja

 

V BIG GREY apartmanu se nahaja hladilnik z zmrzovalnikom, pečica in kuhalna plošča, Toaster, posoda in kozarci.

 

3.4. Uporaba TV

 

TV sprejemnik (SMART TV) je mogoče uporabljati na več načinov. Priporočamo gledanje TV programov preko interneta.

 

Navodila:

1. Vklop TV aparata z remote daljincem

2. Pritisnemo na »HOME« na remote daljincu

3. Izberemo »spletni brskalnik«

4. Izberemo »t2go« zaznamek

5. Izberemo kanal

6. Povečamo sliko v celostni način.

 

 

 

 

3.5. Uporaba TAB računalnika – Where to go in NOVO MESTO ?

 

Ko prižgemo TAB računalnik LEOVO, se prikaže prva stran, kjer je shranjena povezava na spletno mesto www.modro-poslovanje.si (prikaz vsem možnosti – ogledi, izleti, restavracije itd.).

 

Postopek:

1. Prižgemo TAB računalnik

2. Kliknemo na ikono M – Novo mesto – Where to go ?

3. Izberemo izbrano področje in …… iščete zanimivosti.

4. Pošiljanje obvestil UPRAVLJALCU APARMAJEV (pripombe, pohvale itd.)

 

 

Sporočanje splošnih naročil in informacij, povezanih z uporabo apartmajev poteka preko aplikacije Podio, ki se nahaja na prvi strani TAB računalnika (Glej ikono P – Activity Streaming – GGF).

 

Kako postavimo vprašanje upravljalcu ?

 

1. Kliknemo na ikono »P« ali ikono »Podio«, če želimo aplikacijo, ki je prilagojena za android.

2. Izberemo APP (aplikacijo) HELP- APARTMENT GGF

3. Kliknemo na »Add HELP-APARTMENT GGF« in vnesemo vprašanje.

4. Na prejeto vprašanje odgovori upravljalec Apartmanov na način, da dobite email sporočilo v svoj GMAIL predal (ggf01nm@gmail.com ali ggf02nm@gmail.com ) oz. Vaš osebni email.

 

 

4. Pošiljanje podatkov za prijavo gostov

 

Vsi uporabniki morajo sporočiti upravljalcu nastanitev svoje podatke.

 

Postopek prijave izvedete preko aplikacije M – Guest registration, ki se nahaja na prvi strani TAB računalnika.

 

Postopek:

 

1. V TAB računalnikom fotografirate sebe in svoj dokument.

2. Kliknete na aplikacijo M – Guest registration

3. Vnesete VSE podatke v aplikacijo REGISTRATION FORM

4. Priložite sliko dokumenta in vaše fotografije (2 sliki).

5. Pošljete vse podatke s pritiskom na gum »Pošlji podatke – SUBMIT«.

 

 

 

TEAM GGF

 

15.7.2018

 

 

 

 

5. Using a table-top cooker  in  GGF Small Apartment

1. Connect the cooker to the electrical outlet.

2. Place the bowl on the cooker

3. Press the "ULOCK" button

3. Press the "ON" button.

4. Increase the degree of heating (Choise the power heating).