PRIPOROČAMO»»»  


Išči

Nasveti-Modro poslovanje

Baza nasvetov svetovalcev Mreže modro poslovanje vsebuje konkretne rešitve, ki jih pripravljajo svetovalci za podjetja oz. podjetnike. Spodaj prikazujemo primere rešitev, ki smo jih pripravili za stranke v trenutku nastanka poslovnega dogodka. Nasvet je najprimernejši takrat, ko podjetje sklepa posle. Popravljanje napak je najdražje! Želite postaviti vprašanje svetovalcem MREŽE MODRO POSLOVANJE?   Potem kliknite tukaj in postavite vprašanje.  Postanite naš uporabnik in naročite se na enega izmed naših paketov storitev.


REŠITVE
sobota, 11. januar 2020 | 0


sreda, 08. januar 2020 | 0

Pravica plačnika davkov do ne povračilnih ukrepov države v primeru pripomb in pritožbe (16.E) je del t.i. zaveze davčne administracije, ki je zajeta v načelu odgovornega ravnanja davčnega organa.  Navedeno načelo omejuje delovanja organa v smeri pretirane uporabe pooblastil oz. sile. V pravnem redu R Slovenije je načelo zajeto v načelu zakonitosti postopka, prav tako pa so zaposleni v...


ponedeljek, 06. januar 2020 | 0

Kje so utemeljene pravice plačnikov davkov v R Sloveniji?   Pravice plačnikov davkov v R Sloveniji so utemeljene v določilih Ustave RS in sicer v členih, ki urejajo temeljne človekove pravice do življenja,  varstvo osebne svobode, varnosti, varstvo človekove osebnosti in dostojanstva, ter drugih pravicah, povezanih npr. s pravico do lasntine. Obstajajo torej določila USTAVE, ki...


ponedeljek, 06. januar 2020 | 0

Spodaj prikazujemo podatke o plačilu davkov, prispevkov in drugih dajatev, kot jih določa Ustava R Slovenije, ki jih moramo izračunati iz različnih virov v kolikor želimo dobiti dejanske podatke o tem, koliko moramo plačati davkov v naši državi. V letu 2019 bodo plačniki davkov plačali okvirno  18.697,78 MRD EUR obveznih javnih dajatev oziroma 8.949,26 EUR/prebivalca (okoli 40% v...


petek, 27. december 2019 | 0

Če bi imeli v SLOVENIJI VARUHA pravic davkoplačevalcev in bi slednji imel "dejanske" pristojnosti, potem bi: Lahko zadržal uveljavitev zakonov, ki bi posegali – nesorazmerno v PRAVICE plačnikov davkov – npr. na področju, ko SLOVENIJA obdavčuje dohodke, ki so potrebni za plačilo stroškov za dostojno življenje. Sodobne demokracije so že določile mejo, ki jo država...


četrtek, 26. december 2019 | 0

»Prispevki« za električno energijo  ali kaj sploh plačujemo na položnicah za elektriko   Se spomnite, kako smo bili veseli, ko smo preko TV sprejemnikov prejeli novico, da bomo dobili darilo v obliki izdatnega povečanja stroškov elektrike? Ko sem pripravljal knjigo, ki jo berete, sem povprašal nekaj kolegov, če vedo, koliko dajatev plačajo na mesečni...


četrtek, 26. december 2019 | 0

Nelogičnost sistema, ki mogoče izvira iz "nelogičnosti" ustavne ureditve in naše prakse ? Določila Ustave R Slovenije določajo, da lahko država pobira »davke, carine in druge dajatve« zgolj na podlagi ZAKONA in da morajo biti »vsi prejemki in izdatki za financiranje javne porabe zajeti v proračunih države«. 147. člen (davki) Država z zakonom predpisuje...


četrtek, 26. december 2019 | 0

Astrofizika, pardon, davki za vse, ki se jim mudi ali zakaj je v davčnem sistemu precej nelogičnosti Mogoče odgovor leži v zgodovini....    Za uvod »en vic«, o davkih. Nekaj tednov po branju Svetega pisma - psalm 51: 2-4 (poznavanje mojih skritih skrivnosti) in psalma 52: 3-4 (laži in prevara) je moški na FURS napisal naslednje pismo: „Po študiju...


četrtek, 26. december 2019 | 0

Z zakonom so določene jasne zahteve po obveznih sestavinah predloga za dopustitev revizije, ki jim predlagatelj ni zadostil. V predlogu za dopustitev revizije je namreč zgolj navajal, da se v obravnavani zadevi odpirajo pomembna pravna vprašanja in da so mu bile kršene pravice iz 22. in 23. člena Ustave, pri tem pa ni jasno in konkretno navedel oziroma izpostavil spornih pravnih...


četrtek, 26. december 2019 | 0

Poziv na predložitev poslovne dokumentacije je potrebno obravnavati kot uradno dejanje davčnega organa, namenjeno odmeri davka, ki je pretrgalo tek petletnega relativnega zastaralnega roka za zastaranje pravice do odmere DDV. Pravica do odbitka nastane, ko nastane obveznost za obračun davka, to je ob dobavi blaga (63. člen ZDDV-1 in 167. člen Direktive o DDV). Posledično lahko samo položaj, v...


RSS
123456789
DDV, DDPO, DOHODNINA, INŠŠEKCIJA, PRISPEVKI, SRS, MRS