PRIPOROČAMO»»»  


Išči

Nasveti-Modro poslovanje

Baza nasvetov svetovalcev Mreže modro poslovanje vsebuje konkretne rešitve, ki jih pripravljajo svetovalci za podjetja oz. podjetnike. Spodaj prikazujemo primere rešitev, ki smo jih pripravili za stranke v trenutku nastanka poslovnega dogodka. Nasvet je najprimernejši takrat, ko podjetje sklepa posle. Popravljanje napak je najdražje! Želite postaviti vprašanje svetovalcem MREŽE MODRO POSLOVANJE?   Potem kliknite tukaj in postavite vprašanje.  Postanite naš uporabnik in naročite se na enega izmed naših paketov storitev.


REŠITVE
sreda, 28. september 2011 | 0

IZVLEČEK: Naš odgovor: Iz vprašanja izhaja, da stranko zanima pravna ureditev na področju prodaje blaga preko spletnega portala in sicer s strani zavezanca za DDV v R Sloveniji. V odgovoru bomo prikazali ureditev prodaje v države EU, izvoz ter tudi uvoz blaga, ki je pomemben z vidika preučitve konkurence, ki prodaja blago iz tretjih držav. I.    Prodaja...


petek, 01. julij 2011 | 0

Naš odgovor - izvleček: Iz vprašanja izhaja, da oseba A iz vprašanja želi odgovor na temo DDV vidik pri nakupu in gradnji nepremičnine. Iz vprašanja ni razvidno kakšen »DDV status« ima prodajalec nepremičnine oz. izvajalec gradbene storitve. Prav tako iz vprašanja ni razvidno za kakšno vrsto nepremičnine gre, zato bomo v...


sreda, 22. junij 2011 | 0

Naš odgovor - izvleček: Na podlagi določil točke c. 1. odstavka 67. člena ZDDV-1 ima davčni zavezanec za DDV v R Sloveniji pravico do odbitka vstopnega DDV iz naslova pridobitve blaga iz EU pod pogojem, da vnese v obračun DDV iz 87. člena tega zakona vse podatke, ki so potrebni za izračun zneska DDV, ki ga je dolžan plačati za svoje pridobitve, in ima račun, izdan v skladu z 81. do...


ponedeljek, 16. maj 2011 | 0

Naš odgovor - izvleček: Iz vprašanja izhaja, da je družba A dobila naročilo od osebe C za prevoz blaga iz Zagreba do Ljubljane. Oseba A je za opravljeno storitev najela podizvajalca –družbo B s sedežem v R Sloveniji. Družba A želi pridobiti informacijo kako bi morali obračunati DDV v zvezi z opravljeno storitvijo za družbo C. Glede na to, da je izvajalec prevoza po...


sreda, 11. maj 2011 | 0

IZVLEČEK: Naš odgovor:   Skladno z določili 41. Člena Zakona odavku na dodano vrednost (Ur.l.Rs. št. 10/2010 do 85/2010, v nadaljevanju ZDDV-1), ki se uporablja od 1.1.2011, se obračunava in plačuje DDV po nižji stopnji 8,5% od davčne osnove za dobave blaga in storitev iz Priloge I, ki je priloga navedenega zakona.   V Prilogi I je v točki 11 navedeno da se uporabi...


ponedeljek, 08. november 2010 | 0

IZVLEČEK: Naš odgovor: Skladno z določili 41. Člena Zakona odavku na dodano vrednost (Ur.l.Rs. št. 10/2010 do 85/2010, v nadaljevanju ZDDV-1), ki se uporablja od 1.1.2011, se obračunava in plačuje DDV po nižji stopnji 8,5% od davčne osnove za dobave blaga in storitev iz Priloge I, ki je priloga navedenega zakona. V Prilogi I je v točki 11 navedeno da se uporabi znižana...


ponedeljek, 06. september 2010 | 0

IZVLEČEK: Naš odgovor: Stranka iz vprašanja sprašuje s kakšno stopnjo je obdavčen promet – prodaja vrat v trgovini in vgradnja vrat v primeru, če stranka naroči tudi storitev vgradnje. Poleg tega je iz vprašanja razvidno, da stranko zanima tudi način fakturiranja v odvisnosti od naročnika. Ad.1) Obrnjeno davčno breme za...


torek, 31. avgust 2010 | 0

IZVLEČEK: Naš odgovor: Vprašanje je povezano z davčno obravnavo blaga, ki je prejeto iz druge države EU in se uporabi za namene brezplačne uporabe s strani potencialnih kupcev blaga. Na podlagi določil 12. člena Zakon o davku na dodano vrednost (uradno prečiščeno besedilo ZDDV-1-UPB2, Ur. L. RS, št. 10/2010 z dne 12.2.2010, v nadlajevanju ZDDV-1) se za ...


ponedeljek, 07. junij 2010 | 0

IZVLEČEK: Naš odgovor: Skladno z določili 55.a člena Zakona o davku od dohodkov pravnih (Uradni list RS, št. 117/06 z dne 16. 11. 2006 z vsemi spremembami) oseb lahko zavezanec za davek uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 30 % investiranega zneska v opremo in v neopredmetena sredstva, vendar ne več kot 30.000 eurov in največ v višini davčne osnove. Za...


ponedeljek, 05. april 2010 | 0

IZVLEČEK: Naš odgovor: Iz vprašanja izhaja, da želi podjetje trgovati s kavo. V prvem odstavku je navedeno, da naj bi kavo uporabljali za »NEŽIVILSKI« namen, v drugem odstavku pa ni pojasnjeno za kaj naj bi se kava lahko poleg prehrane tudi lahko uporabljala. V nadaljevanju zato ne bomo navajali zakonodaje, ki je povezana z ravnanjem s hrano. V R Sloveniji sicer...


RSS
123456
DDV, DDPO, DOHODNINA, INŠŠEKCIJA, PRISPEVKI, SRS, MRS