PRIPOROČAMO»»»  


Išči

Nasveti-Modro poslovanje

Baza nasvetov svetovalcev Mreže modro poslovanje vsebuje konkretne rešitve, ki jih pripravljajo svetovalci za podjetja oz. podjetnike. Spodaj prikazujemo primere rešitev, ki smo jih pripravili za stranke v trenutku nastanka poslovnega dogodka. Nasvet je najprimernejši takrat, ko podjetje sklepa posle. Popravljanje napak je najdražje! Želite postaviti vprašanje svetovalcem MREŽE MODRO POSLOVANJE?   Potem kliknite tukaj in postavite vprašanje.  Postanite naš uporabnik in naročite se na enega izmed naših paketov storitev.


REŠITVE
torek, 02. april 2013 | 0

Naš odgovor - povzetek: Vprašanje je povezano z t.i. pragom in krajem obdavčitve po določilih Zakona o davku na dodano vrednost. Iz vprašanja izhaja, da bo oseba A opravljala gradbeno storitev na območju ZR Nemčije. Prav tako je mogoče ugotoviti, da bo račun za gradbene storitve presegal znesek 50.000 EUR. Skladno z določilom 27. člena Zakona o davku na dodano...


sreda, 27. marec 2013 | 0

Naš odgovor . izvleček: Skladno z določilom 111. Člena ZDDV-1 se za dobave rabljenega blaga, umetniških predmetov, zbirk ali starin, ki jih opravi organizator prodaje na javni dražbi v svojem imenu in za račun oseb iz 112. člena tega zakona v skladu s pogodbo, na podlagi katere se plača provizija od prodaje tega blaga na javni dražbi, uporablja posebna ureditev, po kateri se...


torek, 19. februar 2013 | 0

Naš odgovor . izvleček: Skladno z določilom 15. Člena ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/2012 z dne 14. 12. 2012) se obvezno zavarujejo osebe, ki v Republiki Sloveniji samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost. Samozaposlene osebe se zavarujejo za polni zavarovalni ...................... Zavezanci, ki nimajo plač, v skladu z določilom  4. člena ZPSV...


sreda, 06. februar 2013 | 0

Naš odgovor - izvleček: V nadaljevanju bomo podali odgovor ob predpostavki, da je vprašanje povezano z naročili storitev preko spletne strani www.freelancer.com. Iz spleta je razvidno, da upravlja s stranjo podjetje Freelancer International Pty. Limited , ki ima sedež v Avstraliji. Prav tako je iz pravil spletne strani razvidno, da programerji, ki opravijo storitev za...


sobota, 10. november 2012 | 0

IZVLEČEK: Naš odgovor: Iz vprašanja izhaja, da bo slovenski zavezanec za DDPO (v nadaljevanju hčeriska družba), ki zaposluje slovensko delojemalko (v nadaljevanju zaposlena) preko družbe matere iz tujine (v nadaljevanju družba mati) omogočilo ugodnost svoji zaposleni delavki. Zaposlena delavka sprašuje kako mora biti sestavljena pogodba...


torek, 10. april 2012 | 0

Naš odgovor - izvleček: Stranka iz vprašanja sprašuje o upravičenosti zniževanja davčne osnove iz naslova stroškov prehrane za osebo, ki skladno z zakonom opravlja registrirano dejavnost kot samostojni podjetnik posameznik. Po 57. členu Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2-UPB7) se stroški, ki se...


torek, 10. april 2012 | 0

Naš odgovor - izvleček: Iz vprašanja izhaja, da je izdajateljica računa (v nadaljevanju družba A) izstavljala račun za dostavo hrane na ime družbe B, ki pa hrane dejansko ni naročila oz. jo prevzela. Hrana je bila naročena s strani zaposlenih oseb v družbi B. Iz vprašanja ne izhaja, da bi družba B sklenila pogodbo z družbo A o dostavi hrane za zaposlene v družbi B....


četrtek, 29. september 2011 | 0

IZVLEČEK: Naš odgovor: Zaradi splošne informacije in vprašanj na temo plačil v tujino v nadaljevanju podajamo odgovor na dve možnosti, ki se pojavljata v praksi. V prvem primeru oseba A izvede storitev in zahteva plačilo od osebe B na TR, odprt v tujini. V drugem primeru pa izvede storitev oseba A, ki naknadno zahteva izpolnitev obveznosti preko tretje osebe  C...


sreda, 28. september 2011 | 0

IZVLEČEK: Naš odgovor: Iz vprašanja izhaja, da stranko zanima pravna ureditev na področju prodaje blaga preko spletnega portala in sicer s strani zavezanca za DDV v R Sloveniji. V odgovoru bomo prikazali ureditev prodaje v države EU, izvoz ter tudi uvoz blaga, ki je pomemben z vidika preučitve konkurence, ki prodaja blago iz tretjih držav. I.    Prodaja...


petek, 01. julij 2011 | 0

Naš odgovor - izvleček: Iz vprašanja izhaja, da oseba A iz vprašanja želi odgovor na temo DDV vidik pri nakupu in gradnji nepremičnine. Iz vprašanja ni razvidno kakšen »DDV status« ima prodajalec nepremičnine oz. izvajalec gradbene storitve. Prav tako iz vprašanja ni razvidno za kakšno vrsto nepremičnine gre, zato bomo v...


RSS
12345678
DDV, DDPO, DOHODNINA, INŠŠEKCIJA, PRISPEVKI, SRS, MRS