PRIPOROČAMO»»»  


Išči

BAZA (Sodna praksa, nasveti, FURS obvestila...)

CARINE2 CARINE-Tranzit5 CARINE-Uvoz7 DAVEK NA FINANČNE TRANSAKCIJE3 DDPO30 DDPO - finančna naložba1 DDPO - navidezni posli4 DDPO - rezervacije3 DDPO Preoblikovanja2 DDPO-240 DDPO-mednarodno obdavčenje22 DDPO-Olajšave6 DDPO-Potni stroški1 DDPO-Prehrana1 DDPO-Prenos izgube1 DDPO-Prikrito izplačilo dobička1 DDPO-Priznani odhodek9 DDPO-Transferne cene2 DDPO-Verodostojna listina10 DDPO-Vračilo davka iz tujine2 DDV95 DDV - Davčno obdobje1 DDV- Odbitek pavšalne pogodbe1 DDV- Odbitek VDDV43 DDV- Sodelovanje v utaji5 DDV- Stopnja14 DDV-76.a ZDDV-13 DDV-82. člen ZDDV-16 DDV-Davčna osnova18 DDV-Davčna osnova znižanje5 DDV-Dobava v EU5 DDV-Evidentiranje1 DDV-Globa, prehod v obdavčitev1 DDV-Gradbene storitve6 DDV-izvoz1 DDV-Kraj obdavčitve7 DDV-Navidezni posli4 DDV-Neobdavčljivo6 DDV-Neobdavčljivo oseba javnega prava2 DDV-Neobdavčljivo osebno premoženje1 DDV-Neobstoječi subjekt2 DDV-Nepotrebni odhodki1 DDV-Obdavčeno3 DDV-Obdavčljivi dogodek4 DDV-Obdavčljivo6 DDV-Oprostitev drugo14 DDV-Oprostitev finance2 DDV-Oprostitev nepremičnine4 DDV-Oprostitev zdravstvo4 DDV-Pavšal nadomestilo1 DDV-Prefakturiranje1 DDV-Pridobitev5 DDV-Reverse charge3 DDV-Sestavljene storitve2 DDV-Sprememba Oprostitev/Obdavčeno7 DDV-Tristranski posli2 DDV-Uvoz8 DDV-Vračilo ddv11 DDV-Vračilo presežka DDV4 DDV-Zavezanec za DDV16 DELO NA ČRNO5 DMV1 DMV-Davek na motorna vozila14 DPN1 DP-Nepremičnine9 E- vročanje13 E- vročanje E-DAVKI1 E-DAVKI42 FURS28 IGRE NA SREČO4 IZSTAVITEV RAČUNA2 KAZANSKI POSTOPEK1 KONCESIJE2 OBDAVČITEV ENERGENTOV3 POGODBA EU-Obdavčitev1 POSREDNI DAVKI1 PRISPEVKI36 PRISPEVKI- Zdravstvo2 PRISPEVKI-Normiranec1 PRISPEVKI-Poslovodenje1 PRISPEVKI-Prokurist1 PRISPEVKI-Upokojenec2 RAČUNOVODSTVO32 SEMINAR MP1 STEČAJ-Roki1 TROŠARINA-Oprostitev5 TROŠARINE1 Trošarine.Energenti18 TROŠARINE-Energenti vračilo7 TROŠARINE-Tobak21 UPRAVNI POSTOPEK44 UREDBA-Okolje2 USTAVNO SODIŠČE1 ZDavNepr19 ZDAVP - Plačnik26 ZDAVP- 68.a.38 ZDAVP- 68.a.-Cenitev4 ZDAVP- 68.člen1 ZDAVP- Zavarovanje3 ZdavP-2349 ZdavP-2J8 ZDAVP-Cenitev2 ZDAVP-Dokazi38 ZDAVP-Inšpekcija37 ZDAVP-Izvržba58 ZDAVP-Nadzor29 ZDavPR11 ZDAVP-Samoprijava2 ZDAVP-Zastaranje3 ZDAVP-Zavarovanje9 ZDDV-135 ZDOH54 ZDOH - mednarodno obdavčenje3 ZDOH - Oprostitve3 ZDOH-288 ZDoh-2R5 ZDOH-Bonitete5 ZDOH-Dobiček iz kapitala28 ZDOH-Dohodki60 Zdoh-Dohodki iz dejavnosti13 ZDOH-Kmetijstvo6 ZDOH-Normiranec2 ZDOH-Olajšave4 ZDOH-Prehrana1 ZDOH-Prekvalifikacija4 ZPIZ-25 ZPR-Računi21 Z-Tro-134 ZTro-122 ZTro-1-vračilo2 ZTrov-Vračilo1

 

19. januar 2018/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Tags:
19. januar 2018/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Tags:

eDavki - vročitev s fikcijo

Po pregledu statističnih podatkov ugotavljamo, da je bilo v letu 2017 na portalu eDavki okoli 33% dokumentov vročenih s fikcijo (to pomeni, da zavezanec dokumenta v roku 15 dni od dneva vložitve v eDavke, ni prevzel). Od teh 33% pa je okoli 50% (36.000) dokumentov takšnih, v katere zavezanci tudi po nastopu fikcije vročitve niso vpogledali.

Vse uporabnike eDavkov pozivamo, da naj redno pregledujejo eDavke in prevzemajo dokumente odložene v njihov profil, da ne bo prihajalo do fikcije vročitve. Ob tem zavezance opozarjamo, da se šteje, da je bil dokument ob nastopu fikcije vročen. Na podlagi vročitve pa dobi upravni akt pravni učinek, prav tako začnejo teči roki za pravna sredstva, prostovoljno izpolnitev obveznosti in izvršbo.

Da bodo zavezanci obveščeni o odloženem dokumentu na eDavke, lahko na  obrazcu eVročanje-POS določijo elektronski naslov za prejemanje informativnih sporočil o dokumentih, ki se eVročajo v portal eDavki.

19. januar 2018/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Tags:
18. januar 2018/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Tags:
18. januar 2018/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Tags:

VSRS Sodba X Ips 15/2014

Odgovornost banke oziroma hranilnice za plačilo davčnega dolga zaradi opuščene odtegnitve in izplačila po 170. členu ZDavP-2 je posebna oblika neposlovne odškodninske odgovornosti, zato je treba obravnavano situacijo presojati po splošnih pravilih o krivdni neposlovni odškodninski odgovornosti z domnevo krivde in presoditi, ali so podane vse splošne predpostavke za to obliko odgovornosti - protipravnost ravnanja, škoda, vzročna zveza in krivda. Smisel prehoda odgovornosti za plačilo davka na banko oziroma hranilnico ni v (kazenskopravnem) sankcioniranju banke oziroma hranilnice za opustitev dolžnega ravnanja, temveč v povračilu škode, ki je državi nastala zaradi protipravne opustitve dolžnostnega ravnanja, zaradi česar poplačilo davka ni tako, kot bi lahko bilo, če bi banka oziroma hranilnica izpolnila svoje obveznosti v zvezi s sklepom o davčni izvršbi. V okviru postopka davčne izvršbe lahko davčni organ po 170. členu ZDavP-2 banki...
18. januar 2018/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:

Vpogled v podatke za odmero dohodnine - KP_Vpogledi

Podatki so sestavljeni na podlagi predloženih individualnih podatkov v REK obrazcih z datumom izplačila od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Vključeni so REK obrazci, ki so bili z navedenim kriterijem datuma izplačila finančni upravi predloženi do vključno 9. 1. 2018. Podatki so objavljeni od 15. 1. 2018 (brez osvežitve v primeru naknadno predloženih REK obrazcev ali popravkov REK obrazcev) in izplačevalcem na vpogled do 31. 1. 2018.


Podatki so namenjeni le izplačevalcem za primerjavo podatkov iz predloženih individualnih REK (iREK) obrazcev in pripravljenimi obvestili prejemnikom dohodkov (Povzetek obračuna dohodkov, izplačanih v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 mora izplačevalec izročiti prejemniku dohodka do 31. 1. 2018). V pripravljenih podatkih so vključeni tudi podatki o dohodkih, ugotovljenih v morebitnih davčnih nadzorih pri izplačevalcih za navedeno obdobje, ki jih je izplačevalec dolžan vključiti v obvestilo prejemniku dohodka. Če izplačevalec na podlagi navedene primerjave ugotovi, da podatki, ki jih je finančni upravi predložil na iREK obrazcih, niso pravilni, naj finančni upravi čimprej predloži manjkajoče REK obrazce oziroma popravke že vloženih REK obrazcev. Tako vložene REK obrazce oziroma popravke REK obrazcev bo finančna uprava upoštevala pri sestavitvi informativnega izračuna dohodnine samo v primeru, da bodo predloženi najpozneje do 31. 1. 2018.


Tehnična podpora eDavki

17. januar 2018/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Tags:

Vpogled v podatke za odmero dohodnine

Vse izplačevalce dohodkov obveščamo, da so podatki za odmero dohodnine, ki jih je Finančna uprava RS pripravila na podlagi obračunov davčnega odtegljaja, objavljeni na portalu eDavki. Podatki so sestavljeni na podlagi predloženih individualnih podatkov v REK obrazcih z datumom izplačila od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Vključeni so REK obrazci, ki so bili z navedenim kriterijem datuma izplačila finančni upravi predloženi do vključno 9. 1. 2018. Vpogled je možen od 15. 1. 2018 do 31. 1. 2018. Objavljeni podatki na eDavkih so namenjeni le izplačevalcem dohodkov za primerjavo podatkov iz predloženih iREK obrazcev in pripravljenimi obvestili prejemnikom dohodkov (Povzetek obračuna dohodkov, izplačanih v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017), ki jih morajo izplačevalci dohodkov izročiti prejemnikom dohodka najpozneje do 31. 1. 2018. Do svojih podatkov lahko izplačevalci dostopajo z digitalnim potrdilom. Izplačevalci dohodka naj objavljene podatke primerjajo s podatki, ki so jih davčnemu organu predložil na iREK obrazcih. Če ugotovijo, da slednji niso pravilni, naj Finančni upravi RS čim prej (najpozneje do 31. 1. 2018) predložijo manjkajoče REK obrazce oziroma popravke že vloženih REK obrazcev.

 

 

17. januar 2018/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Tags:

Oddaja obračunov davka od dohodkov pravnih oseb (DOD-DDPO) in obračunov akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DDD-DDD) za leti 2017 in 2018 (kopija 1)

Za davčno leto 2017

Za pripravo in oddajo obračunov DOD-DDPO in DDD-DDD za davčna obdobja do 31. 12. 2017, oziroma za poslovna obdobja 2017/2018 se, enako kot v preteklih letih, uporabljata aplikaciji Silvester Pelias in Silvester Fineus. Obveščamo vas, da bo nova verzija aplikacije Silvester Pelias na voljo dne 19. 1. 2018, in ne 17. 1. 2018, kot je bilo objavljeno dne 10. 1. 2018. Za pripravo obračuna DDD-DDD se za leto 2017 uporablja obstoječa verzija programa  Silvester Fineus.


Za davčno leto 2018

Za pripravo in oddajo obračunov DOD-DDPO in DDD-DDD, ki se nanašajo na davčna obdobja od 1. 1. 2018 dalje, je v pripravi nova programska podpora, ki bo na voljo na eDavkih predvidoma konec januarja 2018. Za davčno leto 2018 oddaja obračunov z uporabo aplikacij Silvester Pelias in Silvester Fineus ne bo več možna.

Kako oddati obračun DDD-DDD (Doh-Dej) in Dod-DDPO za davčno obdobje 2017 si lahko pogledate v  videu ali pa odgovor na vprašanje poiščete med  pogostimi vprašanji.

 

Tehnična podpora eDavki.

16. januar 2018/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Tags:

eDavki - 15 dni več časa za oddajo, 4 dni hitrejše vračilo dohodnine

Če boste oddali vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane prek eDavkov,
- boste lahko vlogo oddali do 20. 2., se pravi 15 dni pozneje, kot sicer
- vam bo v primeru vračila dohodnine denar nakazan na vaš TRR 4 dni prej, kot sicer

 Celotno sporočilo za javnost   

16. januar 2018/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Tags:
RSS