PRIPOROČAMO»»»  


Išči

BAZA (Sodna praksa, nasveti, FURS obvestila...)

CARINE2 CARINE-Tranzit5 CARINE-Uvoz7 DAVEK NA FINANČNE TRANSAKCIJE3 DDPO30 DDPO - finančna naložba1 DDPO - navidezni posli4 DDPO - rezervacije3 DDPO Preoblikovanja2 DDPO-240 DDPO-mednarodno obdavčenje22 DDPO-Olajšave6 DDPO-Potni stroški1 DDPO-Prehrana1 DDPO-Prenos izgube1 DDPO-Prikrito izplačilo dobička1 DDPO-Priznani odhodek9 DDPO-Transferne cene2 DDPO-Verodostojna listina10 DDPO-Vračilo davka iz tujine2 DDV95 DDV - Davčno obdobje1 DDV- Odbitek pavšalne pogodbe1 DDV- Odbitek VDDV43 DDV- Sodelovanje v utaji5 DDV- Stopnja14 DDV-76.a ZDDV-13 DDV-82. člen ZDDV-16 DDV-Davčna osnova18 DDV-Davčna osnova znižanje5 DDV-Dobava v EU5 DDV-Evidentiranje1 DDV-Globa, prehod v obdavčitev1 DDV-Gradbene storitve6 DDV-izvoz1 DDV-Kraj obdavčitve7 DDV-Navidezni posli4 DDV-Neobdavčljivo6 DDV-Neobdavčljivo oseba javnega prava2 DDV-Neobdavčljivo osebno premoženje1 DDV-Neobstoječi subjekt2 DDV-Nepotrebni odhodki1 DDV-Obdavčeno3 DDV-Obdavčljivi dogodek4 DDV-Obdavčljivo6 DDV-Oprostitev drugo14 DDV-Oprostitev finance2 DDV-Oprostitev nepremičnine4 DDV-Oprostitev zdravstvo4 DDV-Pavšal nadomestilo1 DDV-Prefakturiranje1 DDV-Pridobitev5 DDV-Reverse charge3 DDV-Sestavljene storitve2 DDV-Sprememba Oprostitev/Obdavčeno7 DDV-Tristranski posli2 DDV-Uvoz8 DDV-Vračilo ddv11 DDV-Vračilo presežka DDV4 DDV-Zavezanec za DDV16 DELO NA ČRNO5 DMV1 DMV-Davek na motorna vozila14 DPN1 DP-Nepremičnine9 E- vročanje13 E- vročanje E-DAVKI1 E-DAVKI42 FURS28 IGRE NA SREČO4 IZSTAVITEV RAČUNA2 KAZANSKI POSTOPEK1 KONCESIJE2 OBDAVČITEV ENERGENTOV3 POGODBA EU-Obdavčitev1 POSREDNI DAVKI1 PRISPEVKI36 PRISPEVKI- Zdravstvo2 PRISPEVKI-Normiranec1 PRISPEVKI-Poslovodenje1 PRISPEVKI-Prokurist1 PRISPEVKI-Upokojenec2 RAČUNOVODSTVO32 SEMINAR MP1 STEČAJ-Roki1 TROŠARINA-Oprostitev5 TROŠARINE1 Trošarine.Energenti18 TROŠARINE-Energenti vračilo7 TROŠARINE-Tobak21 UPRAVNI POSTOPEK44 UREDBA-Okolje2 USTAVNO SODIŠČE1 ZDavNepr19 ZDAVP - Plačnik26 ZDAVP- 68.a.38 ZDAVP- 68.a.-Cenitev4 ZDAVP- 68.člen1 ZDAVP- Zavarovanje3 ZdavP-2349 ZdavP-2J8 ZDAVP-Cenitev2 ZDAVP-Dokazi38 ZDAVP-Inšpekcija37 ZDAVP-Izvržba58 ZDAVP-Nadzor29 ZDavPR11 ZDAVP-Samoprijava2 ZDAVP-Zastaranje3 ZDAVP-Zavarovanje9 ZDDV-135 ZDOH54 ZDOH - mednarodno obdavčenje3 ZDOH - Oprostitve3 ZDOH-288 ZDoh-2R5 ZDOH-Bonitete5 ZDOH-Dobiček iz kapitala28 ZDOH-Dohodki60 Zdoh-Dohodki iz dejavnosti13 ZDOH-Kmetijstvo6 ZDOH-Normiranec2 ZDOH-Olajšave4 ZDOH-Prehrana1 ZDOH-Prekvalifikacija4 ZPIZ-25 ZPR-Računi21 Z-Tro-134 ZTro-122 ZTro-1-vračilo2 ZTrov-Vračilo1

 

18. april 2018/Author: Admin MPS/Number of views (1)/Comments (0)/
Tags:

Zaseg cigaret na cestninski postaji Prepolje

Uslužbenci Mobilnega oddelka Finančnega urada Maribor so dne 9. 4. 2018 pri opravljanju finančnega nadzora na avtocesti A4, na območju cestninske postaje Prepolje, pri pregledu in kasnejši preiskavi osebnega avtomobila madžarske registracije, ki ga je vozil madžarski državljan, v posebej prirejenem prostoru pod prednjima sedežema na podvozju vozila našli skritih 33.600 kosov cigaret znamk Marble in Ashima, brez tobačnih znamk.
Cigarete so zasegli, zoper voznika pa uvedli postopek o prekršku. Znesek prikrajšanja carinskih in drugih dajatev znaša 4.813,64 EUR.
 

16. april 2018/Author: Admin MPS/Number of views (1)/Comments (0)/
Tags:

Če želite uveljavljati odbitek davka, plačanega v tujini, morate vložiti ugovor zoper informativni izračun dohodnine

V skladu z 273. členov ZDavP-2, so sestavni del ugovora oz. napovedi tudi ustrezna dokazila glede davčne obveznosti izven Republike Slovenije, zlasti o znesku davka, plačanega v tujini, o osnovi za plačilo davka ter o tem, da je znesek davka, plačan v tujini, dokončen in dejansko plačan. Kot ustrezna dokazila glede uveljavljanja odbitka davka, plačanega v tujini, se štejejo listine, izdane s strani davčnega organa tuje države, ali drugi dokumenti, ki nedvoumno dokazujejo obstoj davčne obveznosti ali plačilo davka izven Republike Slovenije. 

Če davčni zavezanec rezident ne uveljavlja odbitka davka, plačanega v tujini v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine, mu davčni organ odmeri dohodnino, ne da bi se upošteval odbitek davka, plačanega v tujini. 

Glede na navedene določbe davčni organ v informativni izračun dohodnine ne vključi odbitek davka, plačanega v tujini, temveč ga zavezanec uveljavlja z ugovorom zoper informativni izračun dohodnine. O tem so zavezanci seznanjen tudi v informativnem izračunu dohodnine, kjer je pri tovrstnih primerih v besedilo obrazložitve vključen stavek: »Zavezancu se odbitek davka, plačanega v tujini prizna pri izračunu in poračunu dohodnine na letni ravni samo, če uveljavlja odbitek davka, plačanega v tujini, tudi v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine«. Ta stavek je z namenom, da ga zavezanci ne prezrejo, iztiskan poudarjeno (odebeljeno).

Enako ravna davčni organ tudi glede upoštevanja dejanskih stroškov prevoza in prehrane. Natančne podatke o dejanskih stroških prevoza in prehrane za celo leto lahko zavezanec predloži šele po koncu leta (za upravičenje dejanskih stroškov zavezanec izkazuje z dejansko prisotnostjo na delovnem mestu), zato zavezanec lahko uveljavlja pravilne dejanske stroške z ustreznimi dokazili v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine skupaj z uveljavljanjem tujega davka.

16. april 2018/Author: Admin MPS/Number of views (1)/Comments (0)/
Tags:

VSRS Sklep VIII DoR 38/2017-8

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je odpravnina, kakor je dogovorjena v pogodbi o zaposlitvi, korporacijskopravna pravica, ali pa jo je treba šteti za pravico iz delovnega razmerja.
13. april 2018/Author: Admin MPS/Number of views (1)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:
13. april 2018/Author: Admin MPS/Number of views (1)/Comments (0)/
Tags:

Obvestilo slovencem, ki živijo v tujini in imajo v Sloveniji še vedno uradno prijavljeno stalno prebivališče, o načinih za ureditev rezidentskega statusa in ostalih davčnih obveznostih

Slovenci, ki imajo v Sloveniji uradno prijavljeno stalno prebivališče, dejansko pa že dlje časa živijo v tujini ali pa so se iz Slovenije odselili za stalno, si  lahko uredijo svoj rezidentski status pri Finančni upravi RS (FURS) z vložitvijo vloge (dopisa) oziroma v obliki izpolnjenega Vprašalnika: Ugotovitev rezidentskega statusa - odhod iz Republike Slovenije

Podpisana in skenirana vloga/vprašalnik se lahko FURS posreduje na naslednje načine: 

  • po elektronski pošti na naslov: slovenciposvetu.furs(at)gov.si,   
  • preko portala eDavki brez uporabe digitalnega potrdila (z uporabo uporabniškega imena in gesla),
  • preko portala eDavki z uporabo digitalnega potrdila.

Več informacij glede urejanja rezidentskega statusa in ostalih davčnih obveznosti v Sloveniji je dostopnih v podrobnejšem opisu: Davčne obveznosti slovencev ob odhodu iz Slovenije​​​​​​​, ki vsebuje tudi pojasnilo glede uporabe portala eDavki. 

13. april 2018/Author: Admin MPS/Number of views (1)/Comments (0)/
Tags:

Prispevki za socialno varnost

Obveščamo vas, da je Finančna uprava RS v okviru dopolnitve programske podpore za pripravo POPSV pripravila funkcionalnost, ki bo olajšala plačevanje prispevkov za socialno varnost. Na podlagi POPSV se pripravijo plačilna navodila in prikaz izpolnjenega UPN naloga s QR kodo na eDavkih. UPN nalog je pripravljen tudi v PDF formatu, tako da ga je mogoče natisniti in uporabiti pri dejanskem plačilu obveznosti.

Vir podatkov za plačilne informacije je POPSV oziroma OPSV, rok plačila na UPN je 20. v mesecu za pretekli mesec. Če je OPSV oziroma popravek OPSV oddan po roku za plačilo prispevkov za socialno varnost, se pri pripravi plačilne informacije kot rok plačila izpiše tekoči datum - datum oddaje OPSV.
 

13. april 2018/Author: Admin MPS/Number of views (1)/Comments (0)/
Tags:
13. april 2018/Author: Admin MPS/Number of views (1)/Comments (0)/
Tags:

UPRS Sodba II U 275/2016-11

Tožnik vse do izdaje odmerne odločbe ni uveljavljal stroškov v zvezi z delom v tujini in posebne davčne olajšave za delavce migrante, temveč je to storil šele v pritožbi zoper odločbo o odmeri dohodnine, kar je glede na določbe ZDavP-2 prepozno. Davčni organ namreč mora že pri izdaji odmerne odločbe razpolagati z vsemi podatki, relevantnimi za odmero dohodnine, tako da uveljavljanje davčne olajšave in stroškov v zvezi z delom v konkretnem primeru v bistvu predstavlja novo dejstvo, ki pa ga v pritožbi ni več mogoče uveljavljati. Neutemeljen je tudi tožbeni ugovor, da je izjemo, ki jo ZDavP-2 pozna glede uveljavljanja posebne davčne olajšave za vzdrževane družinske člane, mogoče uveljavljati tudi v pritožbi zoper odmerno odločbo. Ker je zakonodajalec to možnost dopustil le v zvezi z navedeno olajšavo, očitno ni bil namen zakona, da se ta možnost prizna tudi glede drugih olajšav.
13. april 2018/Author: Admin MPS/Number of views (1)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:

UPRS Sodba II U 215/2016-9

Davčna napoved, vložena na podlagi samoprijave v skladu z določbo 63. člena ZDavP-2, se vsebinsko v ničemer ne razlikuje od pravočasno vložene davčne napovedi. Olajšavo za čezmejne delovne migrante iz petega odstavka 113. člena ZDoh-2 je treba upoštevati v postopkih odmere dohodnine za leta od uvedbe pa do ukinitve te davčne olajšave z novelo ZDoh-2 M z dne 1. 1. 2014, če jo je zavezanec v samoprijavi uveljavljal.
13. april 2018/Author: Admin MPS/Number of views (1)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:
RSS