PRIPOROČAMO»»»  


Išči

Modro svetovanje v zvezi s preoblikovanjem podjetja

Zakaj kupiti paket nasvetov svetovalcev spletnega mesta "Modro poslovanje" takrat, ko razmišljate o pravnem preoblikovanju svojega podjetja (združitve, delitve itd.).

A. Ker so svetovalci stalno dostopni za vaša vprašanja ON LINE (chat, video call, forum). 
B. Ker lahko komunicirate s preverjenimi SVETOVALCI, specialisti za določena področja.
C. Ker lahko dostopate do KONKRETNIH nasvetov, objavljenih v bazah modrega poslovanja.

Preverite nas: pošljite vprašanje. Če smo vas že prepričali, pa lahko opravite že nakup - kliknite tukaj.


PODROČJA SVETOVANJA 


MODRO RAČUNOVODSTVO:

  PRIPOROČAMO:

  1. Rezervacija termina za DAVČNO SVETOVANJE (svetovalec mag. Derganc Franc, Taxin d.o.o.)  REFERENCE:

  1. Posredovanje pri optimiranju poslovanja ob pridobitvi strateškega partnerja v dejavnosti vzdrževanje objektov,
  2. Preoblikovanje poslovanja zaradi insolventnosti v dejavnosti trgovina,
  3. Oddelitve zaradi vstopa novega partnerja v dejavnosti trgovina,
  4. Preoblikovanje podjetja zaradi nove dejavnosti itd..

  p.s. Imena strank v davčnem svetovanju ne navajamo zaradi načela zaupnosti.

   

  12. december 2013 | 0

  Varnost poslovanja - kaj razumemo pod navedenim pojmom?

  Mikro, mala in srednja podjetja poskujejo v okolju, na katerega včasih ne moremo vplivati v celoti. Posledično lahko nenadzorovana tveganja povzročijo izgube, ki pa znižujejo prihranke imetnika poslovnega deleža družbe ali "lastnika" podjetja pri podjetniku posamezniku.

  Z namenom omogočiti imetniku poslovnega deleža v družbi ali podjetju (pri SPP) čim večjo varnost naložbe, svetujemo reorganizacijo poslovanja. 

  Možne oblike reorganizacije:

  • Reorganizacija poslovanja znotraj podjetja (znižanje tveganj pri prodaji, nabavi itd.).
  • Reorganizacija poslovanja znotraj SKUPINE podjetij (reorganizacija poslovnih funkcij znotraj skupin podjetij na način, da se ugotovijo tveganja in se ustrezno določijo nove funkcije sleherne družbe oz. podjetja v skupini.
  • Nasveti, povezani z večjimi investicijami (financiranje investicije, uvedba kontrolnih točk poslovanja itd..) ali pričakovanimi izdatki zaradi nastopov na novih trgih ipd.
  • Nasveti v zvezi s POVEZAVAMI med nepovezanimi podjetji (kooperative, pogodbeno sodelovanje, ustanovitev skupne družbe z omejeno odgovornostjo med poslovnimi partnerji itd.).
  • Drugo.

   

  Izvajalec storitve: Taxin d.o.o.

  Comments are only visible to subscribers.

  Pravno obvestilo: Vse nasvete izvajajo partnerji modrega poslovanja (podjetja, ki izvjajajo storitve). Kordinator MODRO POSLOVANJE ne prevzema odgovornosti za nasvete oz. storitve.