PRIPOROČAMO»»»  


Išči

Računovodenje - Modro računovodstvo

Ali ste kot  direktor ali podjetnik kdaj želeli od zunanjega računovodskega servisa tudi kvalitetni davčni nasvet ? 

Ali ste že pomislili, da bi bilo dobro pred sklenitvijo poslovnega dogodka nekoga povprašati za nasvet?  Preverite naše produkte, ki so zasnovani na podlagi potreb Vas (podjetnikov) in so rezultat sodelovanja med računovodskimi servisi in svetovalci-specialisti na posameznih področjih. Za povečanje varnosti vašega poslovanja (MODRO POSLOVANJE), ponujamo naslednje pakete storitev:

1. Za mala in srednja podjetja: davčni nasvet vključen v ceno za vodenje poslovnih knjig - za podjetja, ki koristijo zunanje računovodstvo (paket "Modro računovodstvo")
2. Za večja podjetja oz. za podjetja, ki imajo notranje računovodstvo - paket "Modro svetovanje v računovodstvu".

 

§  Splošni pogoji poslovanja spletnega mesta- kliknite tukaj.

§  Pošlji vprašanje svetovalcem.


PODROČJA SVETOVANJA 


MODRO RAČUNOVODSTVO:


  PRIPOROČAMO družbo MODRO JUTRO d.o.o., ki ima v svoji ponudbi tudi paket "Modro računovodstvo":  REFERENCE za računovodski servis MODRO JUTRO d.o.o.

  Infomedia d.o.o. - direktor: Izredno zadovoljen sem s storitvijo "Modro računovodstvo", saj lahko dobim odgovor na vsebinska vprašanja že preden "se lotimo" novih projektov. Še posebej "nam leži" postavljanje vprašanj in prejemanje odgovorov preko sistema PODIO ...... Nanger Gregor


      

  Paketi storitev za člane MODREGA POSLOVANJA
  četrtek, 12. december 2013 | 0 | Št. ogledov 5588 Kategorije: Storitev računovodenja, Modro računovodstvo TAGS: Modro računovodstvo


  Kaj je MODRO RAČUNOVODSTVO? 


  Modro računovodstvo predstavlja nadgradnjo  računovodenja, saj vključuje uporabne oz. praktične storitve, ki znižujejo tveganja pri poslovanju podjetja. Modro računovodstvo pomeni:

  1.  uporabo sodobnih računovodskih programov, ki omogočajo optimiranje procesov v računovodstvu (ni dvojnih vnosov knjigovodskih listin, sodelovanje med uporabniki in računovodstvom...), 

  2. stalna pomoč davčnih svetovalcev iz področij, ki so pomembna pri tekočem delu.

  Modro računovodstvo je napredno računovodstvo, ki zagotavlja uporabnikom (komerciali, lastniku oz. imetniku poslovnega deleža itd.) prave in pravočasne informacije.


  Kaj vsebuje paket MODRO RAČUNOVODSTVO, če zaupate računovodenje računovodstvom, ki ponujajo paket "Modro računovodstvo" ?

  • Storitev vsebuje vodenje poslovnih knjig z uvedenimi dodatnimi notranjimi kontrolami (MR zmanjšuje tveganja napak v fazi evidentiranja poslovnih dogodkov) na sodobnih računovodskih programih. Računovodenje lahko opravlja notranja služba ali pa zunanji partner - računovodski servis. 

  • Davčno svetovanje.

  • Druge storitve iz paketa MODRO POSLOVANJE, kar se dogovorijo v pogodbi (npr. pomoč pri izterjavi, modro tajništvo ipd.).

   

  Kakšne so prednosti paketa MODRO RAČUNOVODSTVO, če zaupate delo našim članom - računovodskim servisom?


  • Stranka, ki sodeluje z računovodskim servisom,  ima v ceni za vodenje poslovnih knjig zakupljene tudi svetovalne ure s katerimi lahko pridobi HITRE in KVALITETNE informacije (preko telefona ali E pošte). 

  • Optimizacija davčne bilance (svetovalci preventivno ugotavljajo možne prihranke). 

  • Večja pravna varnost (v času sklepanja pogodb je pomoč ključna). 

  • Boljša likvidnost z redno izterjavo terjatev (pomagamo izterjati terjatve). 

  • Boljša informiranost (za bodoče odločitve je ključna prava in pravočasna informacija). 

  • Drugo (stranka lahko zakupljene ure porabi za preoblikovanje podjetja, kjer se potrebuje več strokovnjakov itd.).

   

  Dobre povezave:

     Priloge

  Comments are only visible to subscribers.

  Uporabljamo:

         in drugo.