PRIPOROČAMO»»»  


Išči

Pregled nasvetov TAXIN - ARHIV

Spodaj prikazujemo nekaj tem oz. vprašanj, na katere so odgovorili svetovalci družbe TAXIN d.o.o. v preteklih letih.

Davek od dohodkov pravnih oseb:

1. Gradbene storitve v Nemčiji in DDPO in DDV
2. Nakup E storitev preko posredniških spletnih strani
3.Plačevanje prispevkov po 1.1.2012 v enoosebni družbi - zavarovanje pod 040
4. Vrednotenje zalog v carinskem skladišču - vidik DDPO
5.Obračun potnih stroškov za komericalo - dnevnice ?
6.Rezervacije iz naslova investicijskega vzdrževanja in davčni vidik po DDPO-2
7.Vložek v novi trg - davčno priznani odhodek in pod katerimi pogoji
8.Investiranje v POHIŠTVO in olajšava z vidika ZDDPO-2
9.Šolnina za hči povezane osebe in dohodnina, DDPO ter DDV.
10.Vračilo plačanega davka v tujini - dokazila po DDPO-2
11.Kakšni so pogoji za uveljavljanje olajšave za humanitarne dejavnosti z vidika DD...
12.Davčna obravnava donacije v naravi KARITASU
13.Kateri so nepriznani stroški reprezentance? (postavka 6.18)
14.Kako uveljavljati strošek z donacijami? (postavki 6.16 in 15.10)
15.Kaj je prikrito izplačilo dobička?
16.Davčno priznavanje obresti iz naslova nakupa poslovnega deleža po pripojitvi dru...
17.Ali predstavljajo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, ki jih ...
18.Odgovor CEDARA - veza RDP št. 02 2009: Kako se obravnava računovodski dobiček in...
19.Kaj so nepriznani odhodki za stroške, ki se nanašajo na zasebno življenje zaveza...
20.Ali so stroški zagotovitve parkirišč za zaposlene, stroški telekomunikacijske in...
21.Kateri drugi odhodki se v skladu z 29. členom ZDDPO-2 ne priznajo? (postavka 6.1...


Davek na dodano vrednost: 

1.Prodaja blaga v R Sloveniji s strani osebe iz tretje države
   1.1.SPREMEMBE DDV PRI POSLOVANJU S HRVAŠKO PO VSTOPU V EU
   1.2.Prodaja rabljenega blaga na javni dražbi in DDV
   1.3.Nakup E storitev preko posredniških spletnih strani
   1.4.Napačno izstavljen račun - nismo prejeli storitve, a smo navedeni kot prejemnik ...
   1.5.Kako obračunati DDV ob prodaji blaga preko interneta v EU ali izvoz ? Kakšne so ...
   1.6.Nakup nepremičine, gradnja nepremičnine in DDV
   1.7.Vstopni DDV pri pridobitvi in pravilnost DDV številke oz. računa
   1.8.Prevoz za tujega narocnika iz EU in prevoz blaga preko podizvajalca
   1.9.Obračun DDV pri gradnji zasebnih stanovanj po 1.1.2011 (preko podizvajalca) v tr...
   1.10.DDV pri vgradnji toplotne črpalke, ki jo dobavi trgovina
   1.11.Prodaja blaga iz tretje države v tretjo državo in DDV
   1.12.Uporabnina in najemnina z vidika Zakona o davku na dodano vrednost
   1.13.DDV pri montazi vodovoda in centralnega ogrevanja po 1.1.2011
   1.14.Spremembe DDV- ZDDV-1C Seminarsko gradivo TZS
   1.15.Dajanje brezplačnih vzorcev in DDV - ČLANEK VIDEN NAROČNIKOM
   1.16.Gradbene storitve in DDV- vgradnja vrat
   1.17.Obračunavanje DDV pri vgradnji omare
   1.18.Tranzit kave in prenos kave v predelavo in DDV
   1.19.Naknadni popust iz EU in evidentiranje DDV
   1.20.Prevozna storitev po 1.1.2010 - opozorilo: v odgovoru je upoštevan tudi predlog ...
   1.21.Kdaj nastane obveznost za obračun DDV in kdaj nastane pravica za odbited DDV pri...
   1.22.Oddaja vozila v najem v BIH z vidika carine, DDV-ja in ostale zakonodaje
   1.23.Kako prodati osnovno sredstvo, pri katerem amortizacija še ni v celoti odpisana?
   1.24.Ali je prodaja darilnih bonov že promet obdavčen z DDV v trenutku izdaje darilne...
   1.25.Ali lahko pri prodaji novega stanovanja obračunamo Davek od prodaje nepremičnin ...
   1.26.Po kateri stopnji se obračuna DDV pri montaži klime pri podizvajalcu in kako pri...
   1.27.Ali lahko v letu 09 zahtevamo vračilo preplačanega DDV-ja, fakturiranega podjetj...
   1.28.Kakšna razlika je med komisionarjem – posrednikom pri prepisu vozila, ki je davč...
   1.29.Po katerem členu ZDDV-1 smo oproščeni plačila DDV?
   1.30.Ali lahko podjetju, ki bi izdelke prodali v tretje države, izstavili račun brez ...
   1.31.Kako poslovnemu partnerju iz tujine izstaviti račun za povrnitev stroškov letals...


Dohodnina:

1.Davek od dohodkov iz dejavnosti
   1.1.Obračunavanje prispevkov za normirance od 2013 dalje
   1.2.Ali lahko samostojni podjetnik kot posameznik sklene najemno pogodbo sam s seboj...
   1.3.Kateri odhodki, nastali v zvezi s prihodki iz finančnih naložb, so opredeljeni v...
   1.4.Kaj pomeni ugotavljanje davčne osnove na način normiranih odhodkov?
   1.5.Sem fizična oseba in bi želel ustanoviti s. p. Kaj moram vedeti o ustanovitvi s....
2.Obračunavanje prispevkov za normirance od 2013 dalje
3.Nakup E storitev preko posredniških spletnih strani
4.Najem stanovanja in boniteta
5.Plačevanje prispevkov po 1.1.2012 v enoosebni družbi - zavarovanje pod 040
6.Obračun potnih stroškov za komericalo - dnevnice ?
7.Mrežna prodaja - izplačila fizičnim osebam
8.Šolnina za hči povezane osebe in dohodnina, DDPO ter DDV.
9.Obdavčenje DARILNIH bonov za zaposlene z vidika dohodnine
10.Kako se obračunavajo javne dajatve v primeru nagrade iz dobička poslovodni osebi...
11.Ali je možno, da bi zaposlenim med letom pri izplačilih plače upoštevali višjo s...
12.S kakšnim faktorjem obrutiti boniteto in kako jo obračunati ?
13.Ali so stroški zagotovitve parkirišč za zaposlene, stroški telekomunikacijske in...
 

 

 

 

 

soap2day