Išči

2 Svetovanje - DAVKI - procesno pravo (sodelovanje v postopkih davčne inšpekcije, kontrole...)

Storitev davčnega svetovanja v davčnih postopkih vsebuje storitev sodelovanja, pomoči, zastopanja davčnega svetovalca s certifikatom Davčni svetovalec Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije (mag. Franc Derganc, Taxin d.o.o.) v postopkih obdavčitve z vsemi štirimi skupinami javnih dajatev v Republiki Sloveniji (dajatve državnega proračuna, prispevki, dajatve javnih gospodarskih služb in RTV prispevka ter dajatev lokalne samouprave).

Najpogosteje storitev »pomoči v davčnih nadzorih« izvajamo v zvezi z »davčnimi inšpekcijami«, ki jih izvaja Finančna uprava Republike Slovenije.

Stranke, ki sodelujejo z nami so deležne varovanja vseh pravic palčnikov davkov (pravica do zakonite odločitve, pravica biti informiran, pravica do pooblaščenca...), kot izhaja iz KODEKSA ZA PRAVICE PLAČNIKOV DAVKOV ZDSS.

NOVO 2024: 

V okviru paketa storitev "DRUGO MNENJE V DAVČNIH ZADEVAH" ponujamo izdelavo ekspertize o ustreznosti podanih pripomb oz. pritožbenih navedb v postopku pritožbe zoper inšpekcijslko odločbo. Mnenje lahko uporabi stranka ALI pooblaščenec v postopku, ki želi preveriti svoje pripombe ali pritožbo. Bistvo naše ekspertize je zagotovitev varovanja pravic plačnikov davkov v postopkih obdavčenja