Išči

4 Svetovanje - DAVKI - Drugo mnenje v davčnih zadevah

Mreža modro Poslovanje je v letu 2024 pripravila novi paket storitev, ki je namenjen Podjetjem ali Pooblaščencem oz. Strokovnim pomočnikom, ki za podjetja pripravljajo pravna sredstva ali druge storitve IN želijo pridobiti t.i. "drugo mnenje v davčnih zadevah".

Izvedeniška mnenja lahko razdelimo v dve skupini:

1. IZVEDENIŠKO MNENJE V davčno-pravnih vprašanjih:

1.1. O vprašanjih "pravinosti" uporabe davčne zakonodaje izvedemo analizo dejanskega stanja (ter pravilnost uporabe materialnega predpisa in postopka) ter podamo t.i. DRUGO MNENJE o določenem vprašanju iz področja davkov. Najpogosteje izvajamo posle v naslednjih primerih:   

                                                              

a. Izdelava "Drugega mnenja v davčnih zadevah" v zvezi s PRIPOMBAMI, PRITOŽBO ali TOŽBO v zvezi s davčno-inšpekcijskimi pregledi (opredelitev kršitev pravic plačnikov davkov z vidika določil USTAVE oz. KODEKSA PPD ZDSS )

  b. Izrevala "drugega mnenja" v primeru postavitve "STRATEGIJE OBRAMBE" v upravnih ali kazenskih zadevah v povezavi z javnimi dajatvami (kolega davčni svetovalec naroči ekspertizo pri drugemu kolegu). 

2. DRUGE EKSPERTIZE (davčna in korporacijska zakonodaja):

2.1.. V postopkih spora med dvema strankama izdelamo mnenje o ustreznosti evidentiranja poslovnih dogodkov z vidika uvedenih računovodskih standardov in davčne zakonodaje. Stranke lahko na podlagi našega mnenja sklenejo poravnavo v zvezi z dejanskim stanjem dolga oz. dejanskim stanjem terjatev.
2.2. V postopkih davčnih nadzorov in/ oz. preiskave izdelamo mnenje o pravilnosti navedb organa z vidika davčnega postopka, pravilnosti uporabe materialnega prava in/ali pravilno ugotovljenega dejanskega stanja. Mnenje se lahko uporabi kot pomoč pri vlaganju pravnih sredstev.