Išči

Kontakti MODRO JUTRO D.O.O. - Partner izvajalec računovodskih storitev

MODRO JUTRO d.o.o.  - vodenje poslovnih knjig in računovodsko svetovanje
 

Modro jutro d.o.o. je računovodski servisi, ki za svoje stranke priporočajo svetovalce MREŽE MODRO POSLOVANJE na način, da v pogodbi za vodenje poslovnih knjig vključimo PAKET MODRO POSLOVANJE. 

V ceni za vodenje poslovnih knjig ima stranka-končni uporabnik zagotovljeno določeno število nasvetov naših strokovnjakov (pogodbeni partnerji s področja davčnega planiranja in pomoč pri davčnih nadzornih in drugih postopkih).

Stranke, ki imajo sklenjeno pogodbo s PAKETOM MODRO RAČUNOVODSTVO (v pogodbi ni določenene pravice koriščenja nasvetov mreže modro poslovanje), prejmejo računovodsko storitev ki vključuje tudi t.i. skladnost z davčno zakonodajo (tax compliance). V paketu modro računovodstvo pa niso zajete storitve davčnega planiranja, preoblikovanja poslovanja, analiza zahtevnih poslovnih dogodkov ipd. Stranke podejtja Modro jutro d.o.o., ki NE koristijo storitve partnerskih davčnih in drugih svetovalcev mreže modro poslovanje, imajo zagotovljene nižje cene za storitev naših partnerskih svetovalcev.

 

Katere programe uporabljamo? Minimax, Pantheon, SAOP, E-računi Birokrat in druge.

Število sodelavcev/sodelavk: 6

Tehnična usposobljenost: E računovodstvo (oddaljeno in v oblaku), Telefonska centrala s prevezavami, 

Dejavnosti, ki jih opravljajo naše stranke: trgovina na debelo in drobno, gostinstvo, proizvodnja, prevozništvo, kmetijstvo, storitve, gradbeništvo itd.

Paketi storitev: Modro računovodstvoE-računovodstvoSvetovanje v računovodstvuKlasično računovodstvo. Od 1.1.2016 ponujamo našim strankam tudi paket "Modro tajništvo".

Prednosti: Za vsako stranko posebej naredimo NAČRT sodelovanja s servisom in drugimi svetovalci. Dnevno knjiženje tekočega računa in s tem saldakontov. Stranke dnevno uporabljajo kartico obveznosti in dolžnikov. Preventivno opravimo pregled poslovanja, kar omogoča ugotavljanje in saniranje morebitnih tveganj.

  ENGLISH  

 

Accounting services, providet by MODRO JUTRO l.t.d.(tax compliance in SLOVENIA) 

Accounting services MODRO JUTRO l.t.d. that use consultants of the BLUE BUSINESS NETWORK (www.modro-poslovanje.si) for their clients in such a way that they also offer the client the "WISDOM BUSINESS PACKAGE"In the price for accounting, the client-end user is also guaranteed a certain amount of advice from our experts (contractual partners in the field of tax planning and assistance with tax control and other procedures and services).                                                                      

    Customers who have signed a contract for the "BLUE ACCOUNTING PACKAGE" receive the services of fulfilling tax and other agreed obligations, in accordance with the provisions of positive legislation (tax compliance is included in the price). The blue accounting package does not include the services of tax planning, business transformation, analysis of demanding business events, etc. Customers of the company Modro jutro d.o.o., who use the services of partner tax and other consultants, are guaranteed lower prices for the services of our partner consultants.
 
   

What software do we use? Minimax, Pantheon, SAOP, Bureaucrat and others.

Number of employees: 6

Technical competence: E-accounting (remote and in the cloud), Telephone switchboard with bandages,

Activities performed by our customers: wholesale and retail trade, catering, manufacturing, transport, agriculture, services, construction, etc.

Service packages: Blue accounting, E-accounting, Accounting consulting, Classic accounting. Since January 1, 2016, we also offer our customers the "Blue Secretariat" package.

Advantages: For each customer, we make a PLAN of cooperation with the service and other consultants. Daily posting of current account and thus balance accounts. Customers use the liabilities and debtors card on a daily basis. We carry out a preventive review of the business, which enables the identification and remediation of potential risks.

    Contacts:
Modro jutro d.o.o., Trdinova 4, 8000 Novo mesto, Slovenija, EU
T: +386 7 33 80 292
E: info@modro-jutro.si

  

 

Za funkcionalnost strani
uporabljamo piškotke,
ki ne hranijo osebnih podatkov.

Nekateri piškotki so bili
morda že servirani
v skladu z zakonodajo.

Z nadaljevanjem obiska strani soglašaš z njihovo uporabo.
Želim več informacij

1. Želite PONUDBO za računovodenje z vključenim davčnim in poslovnim nasvetom? Naročiti morate najprej analizo skladnosti poslovanja! 

2. Obrazec za določitev termina za stranke MODRO JUTRO za davčni in poslovni nasvet partnerja, družbe Taxin d.o.o.o. (mag. Franc Derganc)
 

MODRO JUTRO d.o.o. - Izvajalec računovodstva za podjetja, Mreže Modro Poslovanje

Kontakti - Contacts:
Modro jutro d.o.o., Trdinova 4, 8000 Novo mesto, Slovenija, EU
T: +386 7 33 80 292
E: info@modro-jutro.si
Direktorica: Nikoleta Šuštarič

 

Uporabljamo:

       in drugo.