Išči

Kontakti TAXIN d.o.o. - Partner svetovalci za davčno in poslovno svetovanje

Taxin d.o.o. - Davčno in poslovno svetovanje (mag. Franc Derganc)

Taxin d.o.o. - Davčno in poslovno svetovanje (mag. Franc Derganc)

Davčno in poslovno svetovanje TAXIN d.o.o., Slovenija

Author: Anonym/Monday, December 16, 2013/Categories: P4 1 Taxin, REGIJE SMMP- Kraj Izvajalca ali Svetovalca, Slovenija, TAXIN - Davčno in poslovno svetovanje (Derganc Franc), Davčno svetovanje

Poslujemo od leta 2003!

 

Naziv: Taxin doo, Podreber 38, 8351 Straža, Poslovna enota: Trdinova 4, 8000 Novo mesto

Svetovalec za davke in poslovanje podjetij: mag. Franc Derganc

Poslovni naslov: Trdinova 4, 8000 Novo mesto, Slovenija, EU

Tehnični pogoji: uporaba programov za računovodstvo in analizo podatkov, PODIO, OFICE365, GOOGLE, WINDOWS...

Certifikat ZDSS: certifikat davčnega svetovalca Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije,

Izobrazba: magisterij davčnega prava na Pravni fakulteti  Univerze v Mariboru (Pravice in obveznosti strank v postopkih nadzora pri nas in drugje), diploma iz ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani (Uspešnost poslovanja podjetja X)

Delovne izkušnje:

1. od 1996-2002 Oddelek za metodologijo dela davčne inšpekcije in inštruktor za Davek na dodano vrednost v Finančni upravi Republike Sloveije.

2. od 2003 - delo v družbi Srobotnik d.o.o. in Taxin d.o.o. ter Modro jutro d.o.o., kot davčni svetovalec s certifikatom Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije (od 2012). 

3. Predsednik Zbornice davčnih svetovacev SLvoenije od 20019 -2023.

Področja davčnega in poslovnega svertovanja: kliknite tukaj.

Blog mag. Derganc Franc- pisanja in komentarji ter nasveti o davkih

 

 

We have been in business since 2003

 

Name: Taxin doo, Podreber 38, 8351 Straža, OFFICE: Trdinova 4, 8000 Novo mesto

Tax adviser: mag. Franc Derganc

Business address: Trdinova 4, 8000 Novo mesto, Slovenia, EU

Technical conditions: use of accounting and data analysis programs, PODIO, OFICE365, GOOGLE, WINDOWS

Certificate of Slovenian Chamber of Tax Advisers - www.ZDSS.sitax consultant's certificate  of the Slovenian Chamber of Tax Advisers.

Education: master's degree in tax law, diploma in economics

Work experience:

1. from 1996-2002 Department for the work methodology of the tax inspection and instructor for Value Added Tax in Tax Administration of the Republik of Slovenia.

2. since 2003 - work in the company Srobotnik d.o.o. and Taxin d.o.o. and Modro jutro d.o.o., as a tax consultant certified by the Chamber of Tax Consultants of Slovenia (from 2012-)

3. President of the Chamber of Tax Consultants of Slovenia from 20019-2023

Areas of tax and business consulting: click here.                                                                                                                                                                                                                                                                             

 


Kontakti (Contact): Taxin d.o.o., svetovalec mag. Franc Derganc
T: +386 7 33 80 290,
Skype: dertaxin
E: info@taxin.si ,
www.taxin.si

 

 

OSNOVNI PODATKI (BASIC INFORMATION ABOUT TAXIN d.o.o.):
 

 

Naziv: Name:

Taxin d.o.o., Davčno In Poslovno Svetovanje

Taxin, Tax And Business Consulting LTD.

Naslov sedeža: Registered office address:

Podreber 38, 8351 Straža, Slovenija, EU

Podreber 38, 8351 Straža, R Slovenia, EU

Naslov dejavnosti davčnega svetovanja: Address of business:

PE Novo mesto: Trdinova 4,
8000 Novo mesto

Trdinova 4, 8000 Novo mesto,
R Slovenia

ID DDV: VAT No.:

SI21197091

SI21197091

Matična številka: Registration number:

1861808, Št.vl. 1/38396/00, srg 2003/06422

1861808,Št.vl. 1/38396/00, SRG 2003/0642 2

Poslovni račun: 

Business account:

Deželna banka Slovenije d.d.
SI56 1910 0001 0305 916

Deželna banka Slovenije d.d.
SI56 1910 0001 0305 916

Kontakti:

Contact:

T: 07 33 80 290 F: 07 33 80 291
E:info@taxin.si I: www.taxin.si
Skype: dertax
Linkedin

 

T: 07 33 80 290,F: 07 33 80 291,
E: info@taxin.si,W: www.taxin.si
Skype: dertax
Linkedin

Zastopnik in davčni svetovalec:
Director and tax advisor:

mag. Franc Derganc univ. dipl. ekon.
1. Ekonomska fakulteta v Ljubljani
2. magister davčnega prava - Pravna fakulteta v Mariboru

mag.Franc Derganc univ. graduate. econ.
1.Faculty of Economics - Ljubljana
2.Master of Tax Law - Faculty of Law in Maribor

Član ZDDS  (MEMBER)

Smo član ZBORNICE DAVČNIH SVETOVALCEV SLOVENIJE in imamo licenco davčnega svetovalca ZDSS.

Member of Slovenian Chamber of Tax Consultants –

Member of Confederation Fiscale Europeene

Glavne dejavnosti:

The main activities:

  • davčno svetovanje,
  • vodenje poslovnih knjig,
  • svetovanje zaračunovodske hiše,članice MODREGA POSLOVANJA (Modro jutro d.o.o.),
  • koordinacija kluba MODRO PODLOVANJE

 

 • tax advice,
 • bookkeeping,
 • coordination of »Club smart business«.

 

Kako do nas ?

How to reach us?

Nahajamo se na lokaciji:
Trdinova ulica 4, Novo mesto, Slovenia

We are located on adress:
Trdinova ulica 4, Novo mesto, Slovenia

 

 

 


 

Print

Number of views (9226)/Comments (0)

Comments are only visible to subscribers.