Išči

2 Modro računovodstvo

1. Želite PONUDBO za računovodenje z vključenim davčnim in poslovnim nasvetom? Naročiti morate najprej analizo skladnosti poslovanja! 

2. Obrazec za določitev termina za stranke MODRO JUTRO za davčni in poslovni nasvet partnerja, družbe Taxin d.o.o.o. (mag. Franc Derganc)
 

MODRO JUTRO d.o.o. - Partnerica mreže modro poslovanje - Izvajalka storitev računovodenja za podjetja

Kontakti - Contacts:
Modro jutro d.o.o., Trdinova 4, 8000 Novo mesto, Slovenija, EU
T: +386 7 33 80 292
E: info@modro-jutro.si
Direktorica: Nikoleta Šuštarič

 

Please edit and save settings.

Ali ste kot direktor ali odgovorna oseba v računovodstvo želeli pridobiti tudi zunanjo pomoč na področju RAČUNOVODSTVA?

 

 

As a director or responsible person in accounting, did you also want to get external help in the field of ACCOUNTING in Slovenia?

 

Zakaj kupiti "PAKET MODRO RAČUNOVODSTO", ki omogoča stranki pridobiti celovito rešitev na področju skladnosti poslovanja z vidikov javnih dajatev v Republiki Sloveniji?

A. Ker so podatki v zaključnem računu VAŠA slika v poslovnem svetu in je potrebno zagotoviti hitre in kvalitetne informacije.

B. ker je modro zniževati tveganja, povezana s kaznimi v davčnih postopkih.

C. Ker se želite posvetiti poslu, "računovodska" opravila pa prepustiti strokovnjakom.

D. Ker so svetovalci stalno dostopni za vaša vprašanja tudi ON LINE (chat, video call, forum, Teams...) in vam lahko v konkretni zadevi pomagajo. 

E. Ker z nakupom paketa MODRO RAČUNOVODSTVO pridobite tudi dostop do kvalitetnega davčnega svetovanja zunanjih partnerjev, ki Vam izvedejo storitev nižji ceni. Predvsem pa vam organiziramo dostop do davčnega svetovanja takrat, ko storitev potrebujete! 

 

  

Why buy the "BLUE ACOUNTING PACKAGE", which enables the client to obtain a comprehensive solution in the field of business compliance, from the point of view of public duties in the Republic of Slovenia?

A. Because the data in the final bilance is YOUR image in the business world and it is necessary to provide fast and quality information.

B. because it is wise to reduce the risks associated with penalties in tax proceedings.

C. Because you want to concentrate on your business and leave the "accounting" tasks to professionals.

D. Because consultants are constantly available for your questions also ON LINE (chat, video call, forum, Teams...) and can help you in a specific matter.

E. Because with the purchase of the BLUE ACCOUNTING package, you also gain access to quality tax advice from external partners who provide you with the service at a lower price. Above all, we organize access to tax advice for you when you need the service!

.....če zahtevate zgoraj navedeno, nas lahko kontaktirate.   ....if you require the above, you can contact us.