Išči

BAZA ZNANJA

Komentar TAXIN: Upravno sodišče RS je odpravilo odločbe tržne inšpekcije (globe), ki so bile izdane zaradi neupoštevanja "zapiranja lokalov" v času COVID ukrepov

Komentar TAXIN: Upravno sodišče RS je odpravilo odločbe tržne inšpekcije (globe), ki so bile izdane zaradi neupoštevanja "zapiranja lokalov" v času COVID ukrepov

Zakonitost odločanja inšpekcij, kot posledica odločitve Ustavnega sodišča na področju "neustavnosti COVID odlokov"

Author: Franc/Sunday, January 21, 2024/Categories: HOME sodna praksa, P4 1 Taxin, Taxin (mag. Franc Derganc) - Komentarji o davkih, Ponudbe Procesno davčno pravo - svetovanje in predstavitev svetovalcev

Sodba Upravnega sodišča v zadevi Tržna inšpekcija: evidenčna številka UP00068145 z dne 16.2.2023 in tudi UP00071775 z dne 16.2.2023

Mogoče je ugotoviti, da je Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji v neskladju z 49. členom in prvim odstavkom 74. člena URS, zato ne more biti podlaga za izrek inšpekcijskega ukrepa iz tretje alineje 16. člena ZZUOOP. Tudi Odlok je bil namreč sprejet na podlagi neustavne 4. točke prvega odstavka 39. člena ZNB, v času odločanja sodišča pa je že prenehal veljati. Sodišče mora zato navedeno odločbo Ustavnega sodišča upoštevati tako, da z uporabo instituta exceptio illegalis odkloni uporabo Odloka v konkretni zadevi, kar posledično pomeni, da mora spregledati veljavnost 1. in 5. člena Odloka, ki določata materialnopravno podlago za izrek izpodbijanega inšpekcijskega ukrepa.

Komentar TAXIN: 

Slovenska podjetja uspešno varujejo svoj pravni položaj na podlagi pravočasno in pravilno podanih pravnih sredstev. V konkretni zadevi je stranka pravilno uveljavljala pravice, kot so zavarovane z Usrtavo RS (zakonitost pravnih predpisov).

V davčnih zadevah gre lahko za kršitve pravil oz. ustavnih načel v primeru nesorazmernega posega v zasebnost plačnikov davkov, pretirane uporabe sile oz. pooblastil v primeru poglabljanja inšpekcij, brez utemlejenih razlogov, nesorazmerni poseg v lastnino zaradi zmotne uporabe prava (68.a, 74. člen ZDavP-2 ipd.) ter v vseh primerih, kjer ni uvedenih notrnajih kontol pri davčnem organu, ki bi zagotovila dejansko udejanjanje vseh pravic plačnikov davkov, kot to določa Ustava RS.

Glede na sodno odločitev UP00068145 z dne 16.2.2023 lahko zaključimo, da so bila podjetja v času t.i. COVID ukrepov oškodovana, še posebej v primeru ko in če so "pomoč po Covid ukrepih" (ki je po vsebini odškodnina, podobno, kot je to bilo urejeno v Avstriji), morala vračati zaradi pogoja preseganja prihodkov v prihodnosti. 

BISTVO: Upravni organi so vezani tudi na t.i. "neustavne podzakonske akte" (obstajajo tudi drugačna stališča - UP00007082 z dne 14.11.2017), sodišče pa jih, v kolikor meni, da so slednji "neustavni", ne sme upoštevati (125. člen Ustave RS). Stranke morajo zato varovanje svojih pravic (če menijo da temelji odločitev na "neustavnem podzakonskem aktu") podajati že v pritožbi na odločitev upravnega organa.

V zvezi z uporabo prava EU je potrebno poudariti, da je uporaba prava EU (v smislu varovanje pravic strank), ki jo daje SEU, katerega interpretativne sodbe imajo učinek ex tunc ("za nazaj") in veljajo erga omnes ("veljajo za vse"), mogoča zgolj v postopkih, ki še niso pravnomočno zaključeni.

 

 

Print

Number of views (116)/Comments (0)

Comments are only visible to subscribers.
Za funkcionalnost strani
uporabljamo piškotke,
ki ne hranijo osebnih podatkov.

Nekateri piškotki so bili
morda že servirani
v skladu z zakonodajo.

Z nadaljevanjem obiska strani soglašaš z njihovo uporabo.
Želim več informacij