PRIPOROČAMO»»»  


Išči

2016 - Modro TAJNIŠTVO

REFERENCE:

1.Direktor podjetja, ki prodaja izdelke: Izredno zadovoljen sem s storitvijo "Modro tajništvo", ki ga izvaja moj računovodski servis MODRO JUTRO d.o.o., saj prejemam obvestila na email za vsako prejeto pošto ali obvestilo, ki je povezano z našim podjetjem. Sedaj lahko mirno potujem po EU in nimam več skrbi.....

 

 

"MODRO TAJNIŠTVO"

Ponudnik: Storitev družbe MODRO JUTRO d.o.o., ki izvaja računovodske storitve.

 

Kaj ponuja storitev "MODRO TAJNIŠTVO"? 

Storitev je sestavljena iz različnih modulov, ki jih izbere naročnik, in sicer:


I. Sprejem vse prejete in izdane pošte. Vnos prejete in izdanih listin, E-sporočil, informacij, pridobljenih preko telekomunikacijskih kanalon v INTRANETNO aplikacijo, ki je dostopna pristojnim osebam v podjetju-naročniku. Storitev je primerna za podjetja, ki želijo urejeno upravljati s prejeto in izdano pošto.

Slika: Primer pregleda prejete pošte, ki je dostopen naročniku preko spleta.

 


II. Sprejem, preusmeritev ali izvedba telefonskih klicev za naročnike. Storitev je primerna za podjetja, ki želijo kvaliteten sprejem telefonskega klica in morebiti tudi izvedbo klicev za svoje kupce ali dobavitelje.

Storitev: Za naročnika lahko izvajamo zunanje klice (npr. kupcev ali dobaviteljev) ali pa prejemamo klice. V tem primeru je smiselna preusmeritev telefonske številke na telefonsko centralo izvajalca, ki lahko zagotovi tudi t.i. elektronsko tajnico, ki še dodatno preusmerja prejete klice.


III. Arhiviranje dokumentacije. Storitev zajema hranjenje pomembne listinske dokumentacije. Storitev je primerna za stranke, ki želijo pomembne listine hraniti tudi ali izključno v naših varovanih prostorih.

Storitev: Strankam je omogočeno shranjevanje pomembne dokumentacije v ognjeno-varnih omarah. V primeru večje količine dokumentacije je zagotovljeno hranjenje v suhih prostorih.


IV. Oblikovanje in sestava dopisov. Storitev je primerna za stranke, ki želijo v slovenskem ali angleškem jeziku sestaviti dopis za svoje kupce ali dobavitelje.

Storitev: Storitev vsebuje osnovno oblikovanje dopisa in predlog vsebine dopisa ter pošiljanje dopisov naslovnikom.


V. Drugo, kar stranka potrebuje in je povezano s pisarniškim poslovanjem.

Povpraševanje po storitvah pošljite preko našega obrazca - POVPRAŠEVANJE PO MODREM TAJNIŠTVU (glej spodaj).

 

p.s. Stranke družbe MODRO JUTRO d.o.o., ki imajo zakupljen paket "Modro računovodstvo" imajo na storitve "Modro tajništvo" odobren 50% popust.

Get your own webform with Podio
soap2day