PRIPOROČAMO»»»  


Išči

Pravice plačnikov davkov v Sloveniji

Spoštovani,

vse pravice plačnikov davkov, kot jih udejanja kanadska davčna administracija, so prikazani v stolpu desno. Kliknite na posamezno pravico in uvideli boste pomen posameznega člena KODEKSA.

Pri vsaki pravici je na kratko opisan tudi komentar kje v SLOVENIJI, kjer imamo pravice urejene preko pravnih pravil, odstopamo od urejenih demokracij. 

Ključna težava pri nas je pri IZVAJANJU zakonodaje, zato je nujno potrebno sprejeti tudi STANDARDE FURS, s katerimi bi uokvirili pooblastila s ciljem, da slovensko podjetje prejema ENAKE ali boljše storitve, kot jih prejema avstrijsko ali nemško podjetje 

 

 

24

dec.

2019

10. Stroški davčnega postopka - 10 TAXPAYER RIGHTS - ADM. RIGHTS

10. Stroški davčnega postopka - 10 TAXPAYER RIGHTS - ADM. RIGHTS

Author: Franc
Finančna uprava se bo potrudila, da bo, skladno z načelom prostovoljne davčne privolitve, izvajala postopke na način, da bodo za Vas najugodnejši.
Comments (-)
Number of views (2487)
Article rating: No rating

24

dec.

2019

11. Pravico imate, da pričakujete, da bomo odgovorni - 11 TAXPAYER RIGHTS - ADM RIGHTS

11. Pravico imate, da pričakujete, da bomo odgovorni - 11 TAXPAYER RIGHTS - ADM RIGHTS

Author: Franc

Gre za načelo odgovornega ravnanja davčne uprave, ki pa bi se moralo pokazati tudi v obliki poročanja v DRŽAVNEM ZBORU. 

Comments (-)
Number of views (2449)
Article rating: No rating

24

dec.

2019

12. Pravica pomoči oz. odlog plačila kazni v izrednih okoliščinah - 12 TAXPAYER RIGHTS - ADM RIGHTS

12. Pravica pomoči oz. odlog plačila kazni v izrednih okoliščinah - 12 TAXPAYER RIGHTS - ADM RIGHTS

Author: Franc

FURS ne sme  izvajati IZVRŽBE  za kazni, če bi IZVŽBA lahko pomenila nepopravljive posledice za Vas.

Comments (-)
Number of views (2438)
Article rating: No rating

24

dec.

2019

13. Letno poročilo o STANDARDIH pri storitvah organa in POROČILO - 13 TAXPAYER RIGHTS - ADM RIGHTS

13. Letno poročilo o STANDARDIH pri storitvah organa in POROČILO - 13 TAXPAYER RIGHTS - ADM RIGHTS

Author: Franc

Finančna uprava bi morala na letnem nivoju poročati o STANDARDIH delovanja (storitve FURS) in o tem poročati enkrat letno. 

Comments (-)
Number of views (2404)
Article rating: No rating

24

dec.

2019

14 Imate pravico pričakovati, da vas bomo pravoč. opozorili na sporne davčne sheme - T.RIGHTS-Ad.R.

14 Imate pravico pričakovati, da vas bomo pravoč. opozorili na sporne davčne sheme - T.RIGHTS-Ad.R.

Author: Franc

Gre za pravico, da ima PLAČNIK pravico vedeti, kaj določa zakon, oz. da je pravočasno opozorjen oz. informiran kdaj gre za IZOGIBANJE, ki ni dopustno.

 

Comments (-)
Number of views (2564)
Article rating: No rating

24

dec.

2019

15. Pravica imate, da vas zastopa oseba po vaši izbiri - 15 TAXPAYER RIGHTS - INFORMIRANJE

15. Pravica imate, da vas zastopa oseba po vaši izbiri - 15 TAXPAYER RIGHTS - INFORMIRANJE

Author: Franc

V R Sloveniji se pravica do zastopanja ne omogoči stranki takoj, ko se davčna zadeva preseli na Upravno sodišče (III. in IV. stopnja odločanja).

Comments (-)
Number of views (2775)
Article rating: No rating

24

dec.

2019

Pravice, ki bi morale veljati za t.i. MALE PLAČNIKE DAVKOV

Pravice, ki bi morale veljati za t.i. MALE PLAČNIKE DAVKOV

Author: Franc

Finančna uprava mora malim plačnikom davka omogočiti prilagodljivo okolje s ciljem nižanja stroškov za plačnike davkov.

Comments (-)
Number of views (2695)
Article rating: No rating

24

dec.

2019

7. Pravica do ODLOGA PLAČILA, do odločitve nepristranskega organa - 7 TAXPAYER RIGHTS - ADM RIGHTS

7. Pravica do ODLOGA PLAČILA, do odločitve nepristranskega organa - 7 TAXPAYER RIGHTS - ADM RIGHTS

Author: Franc

PRavica do odloga določa, da ne plačate spornih zneskov davkov.

Comments (-)
Number of views (2671)
Article rating: No rating

26

dec.

2019

VSRS Sklep X DoR 141/2019-3

Author: Admin MPS

Sklep dokazuje, da znesek 239.000 EUR davka ni dovolj velik razlog, da lahko plačnik davka preveri pravilnost razsodbe na Vrhovnem sodišču. Ali so bile s tem kršene pravice do PRITOŽBE ?

 

 

Z zakonom so določene jasne zahteve po obveznih sestavinah predloga za dopustitev revizije, ki jim predlagatelj ni zadostil. V predlogu za dopustitev revizije je namreč zgolj navajal, da se v obravnavani zadevi odpirajo pomembna pravna vprašanja in da so mu bile kršene pravice iz 22. in 23. člena Ustave, pri tem pa ni jasno in konkretno navedel oziroma izpostavil spornih pravnih vprašanj, o katerih naj bi odločalo revizijsko sodišče.

Comments (-)
Number of views (732)
Article rating: No rating

26

dec.

2019

Pravice plačnikov davkov v Sloveniji - ko bi uvedli Kodeks pravic - 1 .del

Astrofizika, pardon, davki za vse, ki se jim mudi

Author: Franc
Astrofizika, pardon, davki za vse, ki se jim mudi
Comments (-)
Number of views (2456)
Article rating: No rating

26

dec.

2019

Astrofizika, pardon, davki za vse, ki se jim mudi - 2.del

Zakaj imamo toliko nelogičnosti v našem davčnem sistemu ?

Author: Franc
Nelogičnost sistema plačevanje prispevkov za zdravstvo in pokojnine ter socialo, ki mogoče izvira iz "nelogičnosti" ustavne ureditve in naše prakse ?

Ali je pri nas resnično vsako delo "enakopravno" obravnavano, kot to določa Ustava?

Comments (-)
Number of views (2459)
Article rating: 1.0

26

dec.

2019

Astrofizika, pardon, davki za vse, ki se jim mudi - 3.del - prispevki za elektriko

Zakaj imamo toliko nelogičnosti v našem davčnem sistemu - pri plačevanju prispevkov za elektriko?

Author: Franc
Comments (-)
Number of views (2530)
Article rating: No rating

27

dec.

2019

Kaj bi lahko storil VARUH za pravice plačnikov davkov v Sloveniji, če bi ga uvedli?

Author: Franc
Če bi imeli v SLOVENIJI VARUHA pravic davkoplačevalcev in bi slednji imel "dejanske" pristojnosti, potem bi......
Comments (-)
Number of views (2669)
Article rating: No rating

6

jan.

2020

Koliko davkov (davki,prispevki, druge dajatve) plačamo v R Sloveniji

Zakaj imamo toliko nelogičnosti v našem davčnem sistemu ?

Author: Franc

Davki v R SLoveniji predstavljajo okoli 40% bruto družbenega produkta, kot ga izračunava SURS. 

V izračunih oz. tabelah niso predstavljeni vsi izdatki plačnikov davkov, saj statistika ne zajema drugih dajatev, ki jih najdemo npr. na položnicah za elektriko.

 

 

Comments (-)
Number of views (2382)
Article rating: No rating

6

jan.

2020

Pravice plačnikov davkov v R Sloveniji - kje so kršene pravice plačnikov davkov pri nas?

Utemeljitev pravice plačnikov davkov pri nas glede na prakso drugje

Author: Franc

 

Taxpayer Rihts in Canada and in SLovenia

Utemeljitev pravic plačniko davkov v Kanadi - Povezava: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2797381

 

Comments (-)
Number of views (2417)
Article rating: No rating

8

jan.

2020

16. E. Pravica, da ne boste deležni povračilnih ukrepov, če vložite pritožbo ali pripombe (0)

16. E. Pravica, da ne boste deležni povračilnih ukrepov, če vložite pritožbo ali pripombe (0)

Author: Franc

Pravica plačnika davkov do ne povračilnih ukrepov države v primeru pripomb in pritožbe je del t.i. zaveze davčne administracije, ki je zajeta v načelu odgovornega ravnanja davčnega organa. 

Comments (-)
Number of views (2363)
Article rating: No rating

11

jan.

2020

Pravice plačnikov davkov - povzetek

Author: Franc
Comments (-)
Number of views (2509)
Article rating: No rating

12

jan.

2021

Gradivo ZDSS II_ I 2021 PKP7

Gradivo ZDSS II_ I 2021 PKP7

Author: Franc

Gradivo ZDSS II_ I 2021 PKP7 (Štravs/Košar)

Comments (-)
Number of views (1950)
Article rating: No rating

19

feb.

2022

Število plačnikov davkov po plačanih davkih v letu 2018

Author: Franc

Izpis iz FURS za leto 2018. Število subjektov - plačnikov davkov, po davkih

Comments (-)
Number of views (1420)
Article rating: No rating
RSS
12

23 mar. 2020

COVID 19 Ukrepi Vlade in Državnega zbora do 22.3.2020

Author: Franc  /  Categories: Modro poslovanje za podjetja COVID 19  /  Rate this article:
No rating
Uradni list VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Uredbe
št. 32, 2020, 20.3.2020 644. Uredba o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/402 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov
št. 32, 2020, 20.3.2020 Odloki
št. 32, 2020, 20.3.2020 645. Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19
št. 32, 2020, 20.3.2020 646. Odlok o začasni oprostitvi plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine NN brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije
št. 32, 2020, 20.3.2020 647. Odlok o začasni prepovedi izvajanja nadzora vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite in rednega tehničnega nadzora hidrantnega omrežja v Republiki Sloveniji
št. 32, 2020, 20.3.2020 648. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
št. 32, 2020, 20.3.2020 649. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
Sklepi
št. 31, 2020, 20.3.2020 604. Sklep o opravljanju funkcij poslancev namesto poslancev, ki opravljajo funkcije ministrov
št. 31, 2020, 20.3.2020 605. Sklep o potrditvi mandatov poslancema
št. 31, 2020, 20.3.2020 606. Sklep o mirovanju mandata poslanca
št. 31, 2020, 20.3.2020 607. Sklep o opravljanju funkcije poslanca namesto poslanca, ki opravlja funkcijo državnega sekretarja
št. 31, 2020, 20.3.2020 608. Sklep o imenovanju članice Statističnega sveta Republike Slovenije
št. 31, 2020, 20.3.2020 609. Sklep o imenovanju članice Statističnega sveta Republike Slovenije
št. 31, 2020, 20.3.2020 610. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM d.d., domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje SDS za predčasne volitve poslancev v Državni zbor 2018
št. 31, 2020, 20.3.2020 Drugi akti
št. 31, 2020, 20.3.2020 603. Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030 (ReNPVO20-30)
št. 31, 2020, 20.3.2020 DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
št. 31, 2020, 20.3.2020 611. Tarifne postavke za omrežnine elektrooperaterjev
šz. 29, 2020, 18.3.2020 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
šz. 29, 2020, 18.3.2020 Odloki
šz. 29, 2020, 18.3.2020 598. Odlok o podaljšanju veljavnosti dovoljenj oziroma spričeval osebam, ki opravljajo varnostno kritične naloge v železniškem prometu
šz. 29, 2020, 18.3.2020 599. Odlok o dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
šz. 29, 2020, 18.3.2020 600. Odlok o dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
šz. 29, 2020, 18.3.2020 601. Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Odloki
št. 28, 2020 , 17.3.2020 585. Odlok o začasnem prenehanju obratovanja mejnih prehodov za obmejni promet na meji z Republiko Hrvaško
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Uredbe
št. 27, 2020 , 17.3.2020 583.Uredba o dopolnitvi Uredbe o določitvi najvišjih cen varovalne, zaščitne in druge zdravstvene opreme
Odloki
št. 27, 2020 , 17.3.2020 584.Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
Sklepi
št. 26.2020, 16.3.2020 571. Sklep o imenovanju ministric in ministrov
št. 26.2020, 16.3.2020 572. Sklep o ponovnem opravljanju funkcij poslancev
št. 26.2020, 16.3.2020 573. Sklep o prenehanju opravljanja funkcij poslancev
št. 26.2020, 16.3.2020 574. Sklep o prenehanju mandata poslancev
št. 26.2020, 16.3.2020 575. Sklep o prenehanju mandata poslancev
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Odloki
št. 26.2020, 16.3.2020 576. Odlok o Svetu za nacionalno varnost
št. 26.2020, 16.3.2020 577. Odlok o prepovedi opravljanja zračnih prevozov v Republiki Sloveniji
št. 26.2020, 16.3.2020 578. Odlok o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji
MINISTRSTVA
št. 26.2020, 16.3.2020 579. Pravilnik o spremembah Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini
št. 26.2020, 16.3.2020 580. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Odloki
št. 25, 2020 15.3.2020 567. Odlok o prenehanju veljavnosti Odredbe o prepovedi prometa zaščitnih sredstev
št. 25, 2020 15.3.2021 568. Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
št. 25, 2020 15.3.2022 569. Odlok o razporejanju zdravnikov brez licence
št. 25, 2020 15.3.2023 570. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Odloki
št. 24, 2020, 15.3.2020 566. Odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
Zakoni, obvezne razlage zakonov
št. 23, 2020, 14.3.2020 552. Zakon o dopolnitvi Kazenskega zakonika (KZ-1F)
št. 23, 2020, 14.3.2020 553. Zakon o spremembah in dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika (SPZ-B)
št. 23, 2020, 14.3.2020 554. Zakon o dopolnitvi Zakona o ustavnem sodišču (ZUstS-C)
št. 23, 2020, 14.3.2020 555. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1E)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Uredbe
št. 23, 2020, 14.3.2020 556. Uredba o določitvi najvišjih cen varovalne, zaščitne in druge zdravstvene opreme
št. 23, 2020, 14.3.2020 557. Uredba o dopolnitvah Uredbe o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija
Sklepi
št. 23, 2020, 14.3.2020 558. Sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri epidemiji COVID-19
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Uredbe
št. 22, 2020, 13.3.2020 545. Uredba o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin
št. 22, 2020, 13.3.2020 546. Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
MINISTRSTVA
št. 22, 2020, 13.3.2020 547. Pravilnik o spremembah Pravilnika o tečaju slovenščine za dijake v srednjih šolah
št. 22, 2020, 13.3.2020 548. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove Fundacija »Moje ideje premikajo meje«, ustanova
št. 22, 2020, 13.3.2020 549. Odredba o dopolnitvi Odredbe o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
št. 22, 2020, 13.3.2020 550. Odredba o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)
št. 22, 2020, 13.3.2020 551. Odredba o omejitvi izdaje zdravil za uporabo v humani medicini pri izvajalcih lekarniške dejavnosti ter povečanju izdelave dezinfekcijskih sredstev za površine in roke
Print

Number of views (2248)      Comments (0)

Tags:
Comments are only visible to subscribers.

Categories

 

 

News Forex
gogoanime