Išči

BAZA ZNANJA

Komentar TAXIN: Upravno sodišče: Davčni organ se mora o vseh navedbah stranke izjasniti, sicer se odločbe ne da preizkusiti (cenitev nepremičnine ni bila upštevana pri odmeri kapitalskega dobička)

UPRS Sodba I U 1453/2020-11:

Anonym 0 72

Komentar TAXIN: Upravno sodišče: Davčni organ se mora o vseh navedbah stranke izjasniti, sicer se odločbe ne da preizkusiti (cenitev nepremičnine ni bila upštevana pri odmeri kapitalskega dobička)

O razlogih za zavrnitev tožničine cenitve in o načinu izračuna vrednosti ob pridobitvi je prvostopenjski organ s pozivom z dne 30. 9. 2019 obvestil tožnico, pooblaščenec tožnice pa je organu posredoval odgovor po elektronski pošti z dne 11. oktobra 2019, v katerem je s pomočjo cenilca tožnica podala ugovor glede ustreznosti s strani prvostopenjskega organa izbranih transakcij. V tem ugovoru prvostopenjski organ na te ugovore v izpodbijani odločbi ni odgovoril je obrazloženo pojasnila, zakaj meni, da najmanj dve od štirih prodaj, ki jih je v oceni vrednosti upošteval prvostopenjski organ, nista ustrezni primerljivi transakciji. Prvostopenjski organ na te ugovore v izpodbijani odločbi ni odgovoril.

Komentar TAXIN: kliknite tukaj

MP Pravice plačnikov davkov v R Sloveniji - kje so kršene pravice plačnikov davkov pri nas z vidika USTAVE RS, tudi sodba Sodišča EU z vidika 51. člena LEUTP

Utemeljitev pravice plačnikov davkov pri nas glede na prakso drugje

Franc 0 3199

Pravice plačnikov davkov pri nas in v Kanadi. 

Utemeljitev pravic plačniko davkov v Kanadi - Povezava: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2797381

Komentar TAXIN: Sodišče EU je prejelo Predlog Ustavnega sodišča RS v zadevi - ali je dopustno omejevati provizijo 4% za posredovanje pri prometu z nepremičninami

Komentar TAXIN: Sodišče EU je prejelo Predlog Ustavnega sodišča RS v zadevi - ali je dopustno omejevati provizijo 4% za posredovanje pri prometu z nepremičninami

Franc 0 110

KOMENTAR TAXIN Sodišča EU (Zadeva C-674/23, AEON NEPREMIČNINE in drugi)

MP Astrofizika, pardon, davki za vse, ki se jim mudi - 2.del

Zakaj imamo toliko nelogičnosti v našem davčnem sistemu ?

Franc 0 3211

Nelogičnost sistema plačevanje prispevkov za zdravstvo in pokojnine ter socialo, ki mogoče izvira iz "nelogičnosti" ustavne ureditve in naše prakse ?

Ali je pri nas resnično vsako delo "enakopravno" obravnavano, kot to določa Ustava?

Ker so pri nas davki »glupi« so tudi PRAVICE PLAČNIKOV DAVKOV »glupe«, ali kako iz cone »pridnosti« in »črednega nagona« v svet (predvidljivost) – tudi na davčnem področju….

Analiza predlaganih sprememb davčne zakonodaje (davčna obravnava start-up-ov), kot izhaja iz predlogov sprememb, objavljenih na E-Demokraciji z dne 3.6.2024 – del 2 in Analiza člankov z dne 7.6. in 8.6.2024 (Analizirani naslovi treh revij, mladina, Dnevnik in Delo)

Franc 0 62

 

Mladina:

 1. Pismo ministru za finance (z dne 31.5.2024): Uredništvo ministra poziva, naj reformira davčni sistem, ki manj ugodno obdavčuje zaposlene od »normiranih podjetnikov« in apelirajo, da naj ugodneje obravnava tudi domače »stare« zaposlene osebe, ne samo »tuje mlade izobražence«.
 2. Neustavno tajno sledenje – Črtan zakonski člen, ki je Finančni upravi RS omogočal tajno sledenje: Odločitev US je jasna. Državni zbor je sprejel davčno-pravni predpis, ki nesorazmerno posega v t.i. človekove pravice.

 

 1. Miljarda evrov za 20.000 stanovanj: članek napoveduje javno gradnjo javnih stanovanj, ni pa še predvidenih virov za financiranje navedenega ukrepa[1]
 2. Inovativna država – članek naslika »start up državo«, ki, v izogib strukturnim spremembam, išče rešitve za tiste, ki so v vsakem primeru že sami sposobni »poiskati najboljšo rešitev - zase«.
 3. Davčni gordijski vozel: članek pove, da, brez spremenjenih odnosov med »biznisom« in državo – ne moremo pričakovati kvalitativno dobrih rešitev. »Boštjančičeva zagotovila, da želijo pripraviti celovite rešitve, enostaven in pregleden davčni sistem, davčno stabilne ukrepe in učinkovite ukrepe, so preprosto smešne«.

Delo:

 1. Romantično sobodajalstvo, ki je postalo posel: Država je dolžna svojim državljanom omogočiti pogoje za zagotavljanje osnovnih življenskih dobrin, med katere sodi tudi streha nad glavo…

Dnevnik:

1.Čas je, da se vojna konča: Članek, nekoliko sramežljivo, načenja ključno vprašanje naše bodočnosti – mir.

2. Življenje na napakah – česa ne razume finančni minister: članek pove, da naj bi bili PRISPEVKI, DAVKI NA DELOVNE DOHODKE (ker naj bi »dražili« delovno silo).

3. Solidarnost poslancev je le ena: nihče ničesar ne pove: članek poda stališča novega kandidata za EU poslanca, ki je jasno: pozivi U. v.d. Leyen, da se združimo, napademo Rusijo in jo premagamo, je popoln nesmisel….

 

[1] Članek je pomemben, saj je jasno, da do

Komentar medijskih objav v povezavi z davčnimi spremembami, o katerih se razpravlja v letu 2024 – del.1 Ali kaj ima avtomatično pošiljanje KIR in KPR na FURS – z »administrativnimi razbremenitvami«

Sledi članek o »razbremenitvi« stroškov za t.i. start-up(-e), kjer bom poskusil osvetliti ključno težavo slovenske ureditve na področju obremenitev dela -določanje osnove za odmero prispevkov za socialna in zdravstvena zavarovanja (oz. zavarovalno premijo) v »nepravem zakonu« in sicer v zakonu o dohodnini .

Franc 0 164

Komentar medijskih objav v povezavi z davčnimi spremembami, o katerih se razpravlja v letu 2024 – del.1

Ali

kaj ima avtomatično pošiljanje KIR in KPR na FURS – z »administrativnimi razbremenitvami« oz. ali se boš minister za finance, postavil na pravo stran zgodovine?

Sledi članek o »razbremenitvi« stroškov za t.i. start-up(-e), kjer bom poskusil osvetliti ključno težavo slovenske ureditve na področju obremenitev dela -določanje osnove za odmero prispevkov za socialna in zdravstvena zavarovanja (oz. zavarovalno premijo) v »nepravem zakonu« in sicer v zakonu o dohodnini[1].

 

Avtor: mag. Franc Derganc, član Strateškega sveta za davčni sistem pri Ministru za finance g. Klemnu Boštjančiču

Datum: 30.5.2024

 

[1] Moje osebno stališče je, da bi lahko Slovenija resnično uredila področje t.i. start-up-ov in sicer predvsem v smeri, da bi START-up-i tudi ostali v Sloveniji. Znano namreč je, da se kapitalski dobički start-upov, danes, plačujejo v tujini. Kar velja tudi za t.i. ključne individualne športnike in športnice.

ENRICO LETTA, HITROST, VARNOST, SOLIDARNOST ; Krepitev vloge enotnega trga za doseganje trajnostne prihodnosti in blaginje za vse državljane EU, april 2024

5.svoboda EU27 – za krepitev raziskav, inovacij in izobraževanja.....priporočila za razvoj EU

Franc 0 102

Kazalo:

 1. 5.svoboda EU27 – za krepitev raziskav, inovacij in izobraževanja
 2. Obseg je pomemben:   učinkovit enotni trg za elektronska komunikacijska omrežja in storitve; Enotni  trg za spodbujanje učinkovitih energetsko-podnebnih politik; Spodbujanje miru in krepitev varnosti: na poti k skupnemu trgu za  obrambno industrijo; Enotni  trg in vesolje: spodbujanje povezovanja za strateško avtonomijo;  Vzvod enotnega trga za krepitev odpornosti na področju zdravja ; Enotni  trg   kot katalizator nemotenega in trajnostnega prometa v EU
 3. Trajnostni enotni trg za vse (svoboda gibanja in bivanja….)
 4. Enotni trg, ki bo šel hitro in daleč (poenostavitev predpisov, predvsem za MSE)
 5. Enotni trg zunaj njegovih meja (širitev, strateški partnerji)
 6. SKLEPI

Realpolitika na globalnem in EU nivoju bistveno bolj vpliva na "pogoje za gospodarjenje", kot ukrepi slovenske Vlade ali Državnega zbora

Ne izvajanje evalvacije že sprejetih ukrepov, predvsem Sveta EU in tudi Državnega zbora, povzroča gospodarsko škodo domačim podjetjem in posameznikom

Franc 0 113

Realpolitika na globalnem in EU nivoju (ki je »ustvarila« inflacijo v EU, tudi ali predvsem zaradi ukrepov, ki so povzročili škodo izključno subjektom v EU, četudi so bili namenjeni škodovati drugim[1]) bistveno bolj vpliva na “blagostanje” slovenskih podjetij in posameznikov, kot pa ukrepi, ki jih sprejema Državni zbor. Ki je lahko zgolj gasilec, ki se bori proti piromanu.

Ne izvajanje evalvacije že sprejetih ukrepov, predvsem Sveta EU in tudi Državnega zbora, povzroča gospodarsko škodo domačim podjetjem in posameznikom, saj se predpisi še vedno izvajajo, četudi niso zagotovili ciljev, ki so bili »vzrok« za sprejem pravnih pravil.

Zato se postavlja vprašanje (žal še ne v Državnem zboru ali Vladi), kako ustaviti “neintegritetno izvajanje pooblastil oseb z javnimi pooblastili, tudi na EU nivoju” oz. kako zagotoviti evalvacijo morebitno zmotnih ukrepov  (tudi organov EU)[2] s ciljem udejanjiti načelo »dobrega upravljanje javnih zadev, skladno z 41. in 51. členom Listine EU o temeljnih pravicah«.

 

[1] Postaviti bi si morali več vprašanj, ki pa bi si jih morali zastaviti – pravočasno. Gre za vprašanje evalvacije ukrepov. Če se evalvacija ukrepov ne izvedemo oz. jih ne izvajamo, potem lahko zgolj »nemo« opazujemo svoj lastni – propad. Kar pa ni integritetno in niti »človeško«.

[2] Gre za vprašanje t.i. sistematičnega in permanentnega reengeniringa procesov, na nivoju organov, ki imajo »oblast« in moč spreminjati »pravila igre«. Kulture, ki imajo reeginering vgrajen v svoje gene (Izrael, Japonska, Severna Koreja, Kitajska….), napredujejo, ostale kulture pa posledično, zaostajajo.

Sodišče EU DDV: Case C-377/23 z dne 5.2.2024 - Nevtralnost DDV-ja je potrebno razlagati na način, da se pri napaki (zaračunan 0% DDV) mora upoštevati, da je DDV vračunan v ceno

Franc 0 143

Bistvo: če je zavezanec za davek na dodano vrednost (DDV) na računih, ki jih je poslal končnim potrošnikom, napačno vključil ničelno stopnjo DDV, ko je veljala višja stopnja, je treba ceno oziroma znesek, naveden na teh računih, vseeno šteti kot ceno že vključno z DDV, razen če ima davčni zavezanec po nacionalni zakonodaji možnost, da prenese na končne potrošnike in od njih povrne DDV, ki ustreza uporabi popravljene stopnje.

Komentar TAXIN: Kje imamo plačniki davkov temelj za to, da se borimo za t.i. PRAVICE PLAČNIKOV DAVKOV« oz. za DAVČNO PRAVIČNOST?

Kako zagotoviti integritetno ravnanje oseb z javnimi pooblastili in zagotoviti uspešno financiranje javnih zadev

Franc 0 111

Če želimo pošten davčni sistem oz. če želimo pravičnost pri obdavčitvi, potem je jasno, da mora izvršilna veja oblasti pri nas sprejeti ukrepe, ki bodo naslovili na vse tri elemente, ki ključno so kreirajo pravičnost na področju obdavčitve pri nas. Tuja literatura in predvsem tuja stroka je enotna in jasna. Davki so nujno zlo, ki so neizogibni, če želimo živeti socialno-koherentno in pravično življenje, zato pa morajo porabniki javnega denarja, z davki ravnati – uspešno, gospodarno in integriteto.

Osebno ocenjujem (in se veselim nasprotnih strokovnih argumentov), da Slovenija potrebuje izključno in samo – IZGRADNJO POŠTENEGA DAVČNEGA SISTEMA (odpravo neustavnih postopkov, popravek materialnih predpisov, ki neenako obravnavajo enake primere, uvedba etičnih davčnih posrednikov, zagotovitev integritetnega trošenja javnega denarja itd.).

Ko ga izgradimo (pošten davčni sistem), bomo lahko ugotovili, da bodo izzvenele vse nelogičnosti trenutnega davčnega sistema (večkratno plačevanje prispevkov, pa do storitev ne pridemo….), ki sem jih podrobno opisal v sestavku »Zakaj se slabo počutimo III«.

Seveda pa je zgoraj navedeno reformo mogoče izvesti, ne prej, kot v 10-tih letih. Verjetno sem celo nekoliko »preoptimističen«.

Komentar TAXIN Sodbe Upravnega sodišča: odprava odmere dohodnine, ker tožnici B ni bilo dana možnost izjave v zvezi z inšpiciranjem v družbi A

Sodba Upravnega sodišča, evidenčna številka: UP00061299 z dne 21.4.2022

Franc 0 165

Komentar TAXIN sodbe Upravnega sodišča - Dohodinna, ZDavP-2: Stranski udeleženec A mora imeti možnost podaje izjave v zvezi z Zapisniki oz. Odločbo pri družbi B, če in ko je navedeno pisanje temelj za obnovo odmere dohodnine.

Komentar TAXIN sodbe Sodišča EU: načelo nevtralnosti in načelo učinkovitosti - CASE C‑453/22 z dne 7.9.2023

Modro poslovanje NASVET: Prejemnik dobav blaga IMA pravico neposredno od davčne uprave zahtevati vračilo neupravičeno zaračunanega DDV, ki ga je plačal svojim dobaviteljem in ki so ga ti vplačali v javno blagajno, skupaj s pripadajočimi obrestmi,

Franc 0 135

Komentar TAXIN sodbe Sodišče EU):  Če dobavitelji zaračunajo DDV po višji stopnji, kot to določa zakon in če dobavitelji plačajo izstopni DDV v državni proračun, potem ima dobavitelj pravico od "DRŽAVE" zahtevati DDV - "nazaj".

 

 

Komentar TAXIN: Upravno sodišče RS je odpravilo odločbe tržne inšpekcije (globe), ki so bile izdane zaradi neupoštevanja "zapiranja lokalov" v času COVID ukrepov

Zakonitost odločanja inšpekcij, kot posledica odločitve Ustavnega sodišča na področju "neustavnosti COVID odlokov"

Franc 0 116

Komentar TAXIN: Upravno sodišče RS je odpravilo odločbe tržne inšpekcije (globe), ki so bile izdane zaradi neupoštevanja "zapiranja lokalov" v času COVID ukrepov.

Komentar TAXIN: Vrhovno sodišče - Pri nadzoru dela na črno mora FURS (vročanje) uporabiti ZUP in ne ZdavP-2

Vrhovno sodišče - Procesna pravila za nadzor dela na črno so določena v ZUP in ne v ZDavP-2

Franc 0 95

Komentar TAXIN: FURS kot davčni organ je v obravnavani zadevi postopek vodil na podlagi ZPDZC-1, ki določa postopek nadzora zaposlovanja na črno, ne vsebuje pa določb glede vročanja. Zato bi moral v hitrem postopku glede vročanja dokumentov uporabiti 58. člen ZP-1, torej smiselno ZUP, ne pa določb glede vročanja ZDavP-2, ker v obravnavani zadevi ni šlo za davčni postopek.

TAXIN komentar sodbe Upravnega sodišča: Odmera davka od premoženja in možnost oprostitve za 10 let na podlagi VLOGE (stanovanja, prostori za rekreacijo...) UP 00072306 z dne 6.6.2023

Obdavčitev "premoženja" po določilih 156.-162. členi Zakona o davkih občanov in 384. čleom ZDavP-2 ter Pravilnika o valorizaciji zneskov za odmero

Franc 0 121

Sodišče pritrjuje tožečima strankama, da je v 162. členu ZDO določeno, da so davka od premoženja, ki se plačuje na posest stavb, začasno oproščeni prvi lastniki novih stanovanjskih hiš oziroma stanovanj in garaž, in sicer za 10 let. Vendar sodišče opozarja, da lahko začasno oprostitev zavezanec uveljavlja z vlogo, ki jo vloži pri davčnemu organu. Kdaj in kako bo posameznik podal vlogo za začasno oprostitev davka od premoženja, je namreč stvar osebne odločitve vsakega zavezanca za davek posebej, saj ne gre za vlogo, ki jo je zavezanec dolžan podati, pač pa je v zakonu predvidena le možnost, da slednje stori na način in pod pogoji, določenimi z zakonom.

Komentar TAXIN: Odločba Ustavnega sodišča o ustavno-pravno pravilni rešitvi odmere kapitalskega dobička na podlagi osnove iz odmere davka na dediščine

Odločba U-I-216/20-16, Up-446/20-20 z dne 18.1.2024

Franc 0 112

Kaj moramo storiti, ko podejujemo premoženje, ki ga želimo prodati in če želimo, da plačamo optimalen znesek davka pri odmeri kapitalskega dobička ? 

Sodišče EU: Zaposlena oseba pri zavezancu je lahko plačnik DDV-ja, če je delodajalec naredil razumne korake za preprečitev goljufij pri izdaji računov

Zaposlena oseba pri zavezancu je lahko plačnik DDV-ja, če je delodajalec naredil razumne korake za preprečitev goljufij pri izdaji računov

Anonym 0 120

Glede na zgornje preudarke je treba na postavljeni vprašanji odgovoriti, da je treba člen 203 Direktive o DDV razlagati tako, da je treba, če je zaposleni pri davčnem zavezancu za DDV izdal lažni račun, na katerem je izkazan DDV, pri čemer je uporabil identiteto svojega delodajalca kot davčnega zavezanca brez njegove vednosti in brez njegovega soglasja, šteti, da je ta zaposleni oseba, ki izkaže DDV, v smislu tega člena 203, razen če ta davčni zavezanec ni ravnal razumno skrbno, kot se zahteva za nadzor nad ravnanjem navedenega zaposlenega.

Komentar TAXIN: Upravno sodišče: Davčni organ se mora o vseh navedbah stranke izjasniti, sicer se odločbe ne da preizkusiti (cenitev nepremičnine ni bila upštevana pri odmeri kapitalskega dobička)

UPRS Sodba I U 1453/2020-11:

Franc 0 119

Komentar TAXIN: Upravno sodišče: Davčni organ se mora o vseh navedbah stranke izjasniti, sicer se odločbe ne da preizkusiti (cenitev nepremičnine ni bila upštevana pri odmeri kapitalskega dobička).

O razlogih za zavrnitev tožničine cenitve in o načinu izračuna vrednosti ob pridobitvi je prvostopenjski organ s pozivom z dne 30. 9. 2019 obvestil tožnico, pooblaščenec tožnice pa je organu posredoval odgovor po elektronski pošti z dne 11. oktobra 2019, v katerem je s pomočjo cenilca tožnica podala ugovor glede ustreznosti s strani prvostopenjskega organa izbranih transakcij. V tem ugovoru prvostopenjski organ na te ugovore v izpodbijani odločbi ni odgovoril je obrazloženo pojasnila, zakaj meni, da najmanj dve od štirih prodaj, ki jih je v oceni vrednosti upošteval prvostopenjski organ, nista ustrezni primerljivi transakciji. Prvostopenjski organ na te ugovore v izpodbijani odločbi ni odgovoril.

 

Mnenje pravobrnilke- Sodišče EU: Kraj poslovne enote v primeru, ko hčerinska družba izvaja storitve za matično družbo

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNE PRAVOBRANILKE JULIANE KOKOTT, predstavljeni 1. februarja 2024(1) Zadeva C-533/22 SC Adient Ltd & Co. KG proti Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş

Franc 0 141

I. Vprašanje: SKLEPNI PREDLOGI GENERALNE PRAVOBRANILKE  JULIANE KOKOTT,  predstavljeni 1. februarja 2024(1)  Zadeva C-533/22  

Ali ima družba A (sedež v Nemčiji) poslovno enoto v Romuniji, ker vse pomožne storitve za družbo A izvaja hčerinska družba B?

Pravobranilka Kokott predlaga, da naj Sodišče EU odloči o zadevi na način, da je držba B pravilno opredelila kraj obdavčitve pomožnih storitev, ki jih je zaračunavala družbi A in sicer na ID za DDV iz Nemčije, iz razloga, ker hčerinska družba izvaja zgolj podporne storitve in ne gre za storitve, ki bi lahko "v celoti" nadomestile funkcije "družbe matere".

 

 

RSS
12
Za funkcionalnost strani
uporabljamo piškotke,
ki ne hranijo osebnih podatkov.

Nekateri piškotki so bili
morda že servirani
v skladu z zakonodajo.

Z nadaljevanjem obiska strani soglašaš z njihovo uporabo.
Želim več informacij