PRIPOROČAMO»»»  


Išči

Modro poslovanje....

enlightenedIzbrani prispevek.....

 

 

VSRS Sklep X DoR 141/2019-3

Sklep dokazuje, da znesek 239.000 EUR davka ni dovolj velik razlog, da lahko plačnik davka preveri pravilnost razsodbe na Vrhovnem sodišču. Ali so bile s tem kršene pravice do PRITOŽBE ?

 

 

Z zakonom so določene jasne zahteve po obveznih sestavinah predloga za dopustitev revizije, ki jim predlagatelj ni zadostil. V predlogu za dopustitev revizije je namreč zgolj navajal, da se v obravnavani zadevi odpirajo pomembna pravna vprašanja in da so mu bile kršene pravice iz 22. in 23. člena Ustave, pri tem pa ni jasno in konkretno navedel oziroma izpostavil spornih pravnih vprašanj, o katerih naj bi odločalo revizijsko sodišče.

četrtek, 26. december 2019/Author: Admin MPS/Number of views (809)/Comments (0)/
Tags:

9. Pravica do pripomb/odgovora zaradi STORITEV davčnega organa - 9 TAXPAYER RIGHTS - ADM RIGHTS

9. Pravica do pritožbe/odgovora zaradi STORITEV davčnega organa - 9 TAXPAYER RIGHTS - ADM RIGHTS

Gre za pravico do "biti slišan" in zavezo davčnega organa, da lahko stranka v primeru, ko ne bo zadovoljna s storitvijo organa, poda PRITOŽBO.

torek, 24. december 2019/Author: Franc/Number of views (2023)/Comments (0)/
RSS