Išči

Sodna praksa Sodišča EU, lastni članki, spremembe davčne zakonodaje....

Izbrani prispeveki - novice o davkih pri nas in v EU - NEWS about TAXES

V družbi TAXIN d.o.o. (mag. Franc Derganc), partnerici Mreže Modro Poslovanje preučujemo davčno-pravna in druga poslovno-pravna vprašanja na podlagi študija sodne prakse Sodišča EU in slovenskih sodišč, preučevati moramo pravne predpise EU in domače pravne predpise ter spremljamo "potrebe" strank - podjetij, ki delujejo v Republiki Sloveniji ter na t.i. mednarodnih trgih. 


Mreža modro poslovanje, na dnevnem nivoju, spremlja spremembe iz spodaj navedenih baz podatkov.

   The partners (TAXIN d.o.o.) of the Wisdom Business Network study tax, legal and other business-legal issues based on the study of the case law of the Court of Justice of the EU and Slovenian courts, they must study EU legal regulations and domestic legal regulations, and they must monitor the needs of customers - companies that operate in the Republic of Slovenia and operate also on the so-called international markets.

The Wisdom business network monitors changes from the databases listed below on a daily basis.


 

D12. Pravica pomoči oz. odlog plačila kazni v izrednih okoliščinah - 12 TAXPAYER RIGHTS - ADM RIGHTS

12. Pravica pomoči oz. odlog plačila kazni v izrednih okoliščinah - 12 TAXPAYER RIGHTS - ADM RIGHTS

Kako bi morala FURS udejanjati navedeno pravico? FURS ne sme  izvajati IZVRŽBE  za kazni, če bi IZVŽBA lahko pomenila nepopravljive posledice za Vas.

December 24, 2019 0 Comments

E 11. Pravico imate, da pričakujete, da bomo odgovorni - 11 TAXPAYER RIGHTS - ADM RIGHTS

11. Pravico imate, da pričakujete, da bomo odgovorni - 11 TAXPAYER RIGHTS - ADM RIGHTS 

Gre za načelo odgovornega ravnanja Finančne uprave, ki pa bi se moralo pokazati tudi v obliki poročanja v DRŽAVNEM ZBORU. 

December 24, 2019 0 Comments

D 10. Stroški davčnega postopka - 10 TAXPAYER RIGHTS (Cost of the procedures) - ADM. RIGHTS

10. Stroški davčnega postopka - 10 TAXPAYER RIGHTS - ADM. RIGHTS 

Kako bi morala FURS udejanjati navedeno pravico ?  Finančna uprava se bo potrudila, da bo, skladno z načelom prostovoljne davčne privolitve, izvajala postopke na način, da bodo za Vas najugodnejši.

December 24, 2019 0 Comments

D 09 - 9. Pravica do pripomb/odgovora zaradi STORITEV davčnega organa - 9 TAXPAYER RIGHTS - ADM RIGHTS

9. Pravica do pritožbe/odgovora zaradi STORITEV davčnega organa - 9 TAXPAYER RIGHTS - ADM RIGHTS

Gre za pravico do "biti slišan" in zavezo davčnega organa, da lahko stranka v primeru, ko ne bo zadovoljna s storitvijo organa, poda PRITOŽBO.

December 24, 2019 0 Comments

D 8.Pravica do KONSISTENTNE UPORABE DAVČNIH ZAKONOV - 8 TAXPAYER RIGHTS - ADM RIGHTS

D 8.Pravica do KONSISTENTNE UPORABE DAVČNIH ZAKONOV - 8 TAXPAYER RIGHTS - ADM RIGHTS

Kako bi morala FURS udenjanjati navedeno pravico? Finančni urad mora vse zakone izvajati KONSISTENTNO, sicer gre za kršitev ustavnega načela ENAKOPRAVNE OBRAVNAVE. 

December 24, 2019 0 Comments

D 6. Pravica do točne, celovite, jasne in pravočasne informacije - 6. TAXPAYER RIGHTS - ADM RIGHTS

D 6. Pravica do točne, celovite, jasne in pravočasne informacije - 6. TAXPAYER RIGHTS - ADM RIGHTS


Kako bi morala FURS udenanjati navedeno pravico ? FURS bo podal vse točne informacije v zvezi z Vašo zadevo. 

December 24, 2019 0 Comments

D 5. Pravica imate, da vas davčni organ obravnava profesionalno, vljudno in pošteno - 5 TAXPAYER RIGHTS - ADM RIGHTS

Kaj določa pravica D5?

Davčna uprava mora biti do Vas prijazna in profesionalna. 

December 24, 2019 0 Comments

D 4. Pravica do formalnega pregleda in naknadne pritožbe- D.4 TAXPAYER RIGHTS - ADMINISTRATIVE RIGHTS

D 4. Pravica do Formalnega pregleda in naknadne pritožbe- 4 TAXPAYER RIGHTS - ADMINISTRATIVE RIGHTS

December 24, 2019 0 Comments

C 3. Pravica do ZASEBNOSTI in ZAUPNOSTI- 3 TAXPAYER RIGHTS

Zasebnost je ključno načelo, ki jo mora varovati država pri t.i. davčnih zadevah.  (gre za zasebne zadeve v zvezi s premoženjem, denarnimi tokovi, gre za družinske odnose itd..).

December 24, 2019 0 Comments

B 2 . Pravica poslovati z davčno administracijo v vseh jezikih iz Ustave RS - 2 TAXPAYER RIGHTS (0)

Če velja pravica B2, mora Finančna uprava R Slovenije mora upoštevati  uporabo jezika, kot to določa Ustava R Slovenije.

December 24, 2019 0 Comments

AA 01 - A 1. Pravica do UDEJANJANJA PRAVIC in plačati ne več davkov, kot to določa zakon - 1 TAXPAYER RIGHTS

A 1. Vsak plačnik davkov v R Sloveniji ima pravico do UDEJANJANJA PRAVIC in pravico do plačila javnih dajatev nič več in nič manj, kot to zahteva zakon. 

December 24, 2019 0 Comments
RSS