Išči

BAZA ZNANJA

TAXIN - Davčno in poslovno svetovanje (Derganc Franc)

Komentar TAXIN: Sodišče EU je prejelo Predlog Ustavnega sodišča RS v zadevi - ali je dopustno omejevati provizijo 4% za posredovanje pri prometu z nepremičninami

Komentar TAXIN: Sodišče EU je prejelo Predlog Ustavnega sodišča RS v zadevi - ali je dopustno omejevati provizijo 4% za posredovanje pri prometu z nepremičninami

Franc 0 60

KOMENTAR TAXIN Sodišča EU (Zadeva C-674/23, AEON NEPREMIČNINE in drugi)

Komentar TAXIN: Upravno sodišče: Davčni organ se mora o vseh navedbah stranke izjasniti, sicer se odločbe ne da preizkusiti (cenitev nepremičnine ni bila upštevana pri odmeri kapitalskega dobička)

UPRS Sodba I U 1453/2020-11:

Anonym 0 37

Komentar TAXIN: Upravno sodišče: Davčni organ se mora o vseh navedbah stranke izjasniti, sicer se odločbe ne da preizkusiti (cenitev nepremičnine ni bila upštevana pri odmeri kapitalskega dobička)

O razlogih za zavrnitev tožničine cenitve in o načinu izračuna vrednosti ob pridobitvi je prvostopenjski organ s pozivom z dne 30. 9. 2019 obvestil tožnico, pooblaščenec tožnice pa je organu posredoval odgovor po elektronski pošti z dne 11. oktobra 2019, v katerem je s pomočjo cenilca tožnica podala ugovor glede ustreznosti s strani prvostopenjskega organa izbranih transakcij. V tem ugovoru prvostopenjski organ na te ugovore v izpodbijani odločbi ni odgovoril je obrazloženo pojasnila, zakaj meni, da najmanj dve od štirih prodaj, ki jih je v oceni vrednosti upošteval prvostopenjski organ, nista ustrezni primerljivi transakciji. Prvostopenjski organ na te ugovore v izpodbijani odločbi ni odgovoril.

Komentar TAXIN: kliknite tukaj

Sodišče EU DDV: Case C-377/23 z dne 5.2.2024 - Nevtralnost DDV-ja je potrebno razlagati na način, da se pri napaki (zaračunan 0% DDV) mora upoštevati, da je DDV vračunan v ceno

Franc 0 76

Bistvo: če je zavezanec za davek na dodano vrednost (DDV) na računih, ki jih je poslal končnim potrošnikom, napačno vključil ničelno stopnjo DDV, ko je veljala višja stopnja, je treba ceno oziroma znesek, naveden na teh računih, vseeno šteti kot ceno že vključno z DDV, razen če ima davčni zavezanec po nacionalni zakonodaji možnost, da prenese na končne potrošnike in od njih povrne DDV, ki ustreza uporabi popravljene stopnje.

Mnenje pravobrnilke- Sodišče EU: Kraj poslovne enote v primeru, ko hčerinska družba izvaja storitve za matično družbo

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNE PRAVOBRANILKE JULIANE KOKOTT, predstavljeni 1. februarja 2024(1) Zadeva C-533/22 SC Adient Ltd & Co. KG proti Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş

Franc 0 75

I. Vprašanje: SKLEPNI PREDLOGI GENERALNE PRAVOBRANILKE  JULIANE KOKOTT,  predstavljeni 1. februarja 2024(1)  Zadeva C-533/22  

Ali ima družba A (sedež v Nemčiji) poslovno enoto v Romuniji, ker vse pomožne storitve za družbo A izvaja hčerinska družba B?

Pravobranilka Kokott predlaga, da naj Sodišče EU odloči o zadevi na način, da je držba B pravilno opredelila kraj obdavčitve pomožnih storitev, ki jih je zaračunavala družbi A in sicer na ID za DDV iz Nemčije, iz razloga, ker hčerinska družba izvaja zgolj podporne storitve in ne gre za storitve, ki bi lahko "v celoti" nadomestile funkcije "družbe matere".

 

 

Komentar TAXIN: Upravno sodišče: Davčni organ se mora o vseh navedbah stranke izjasniti, sicer se odločbe ne da preizkusiti (cenitev nepremičnine ni bila upštevana pri odmeri kapitalskega dobička)

UPRS Sodba I U 1453/2020-11:

Franc 0 60

Komentar TAXIN: Upravno sodišče: Davčni organ se mora o vseh navedbah stranke izjasniti, sicer se odločbe ne da preizkusiti (cenitev nepremičnine ni bila upštevana pri odmeri kapitalskega dobička).

O razlogih za zavrnitev tožničine cenitve in o načinu izračuna vrednosti ob pridobitvi je prvostopenjski organ s pozivom z dne 30. 9. 2019 obvestil tožnico, pooblaščenec tožnice pa je organu posredoval odgovor po elektronski pošti z dne 11. oktobra 2019, v katerem je s pomočjo cenilca tožnica podala ugovor glede ustreznosti s strani prvostopenjskega organa izbranih transakcij. V tem ugovoru prvostopenjski organ na te ugovore v izpodbijani odločbi ni odgovoril je obrazloženo pojasnila, zakaj meni, da najmanj dve od štirih prodaj, ki jih je v oceni vrednosti upošteval prvostopenjski organ, nista ustrezni primerljivi transakciji. Prvostopenjski organ na te ugovore v izpodbijani odločbi ni odgovoril.

 

Komentar TAXIN: Kje imamo plačniki davkov temelj za to, da se borimo za t.i. PRAVICE PLAČNIKOV DAVKOV« oz. za DAVČNO PRAVIČNOST?

Kako zagotoviti integritetno ravnanje oseb z javnimi pooblastili in zagotoviti uspešno financiranje javnih zadev

Franc 0 68

Če želimo pošten davčni sistem oz. če želimo pravičnost pri obdavčitvi, potem je jasno, da mora izvršilna veja oblasti pri nas sprejeti ukrepe, ki bodo naslovili na vse tri elemente, ki ključno so kreirajo pravičnost na področju obdavčitve pri nas. Tuja literatura in predvsem tuja stroka je enotna in jasna. Davki so nujno zlo, ki so neizogibni, če želimo živeti socialno-koherentno in pravično življenje, zato pa morajo porabniki javnega denarja, z davki ravnati – uspešno, gospodarno in integriteto.

Osebno ocenjujem (in se veselim nasprotnih strokovnih argumentov), da Slovenija potrebuje izključno in samo – IZGRADNJO POŠTENEGA DAVČNEGA SISTEMA (odpravo neustavnih postopkov, popravek materialnih predpisov, ki neenako obravnavajo enake primere, uvedba etičnih davčnih posrednikov, zagotovitev integritetnega trošenja javnega denarja itd.).

Ko ga izgradimo (pošten davčni sistem), bomo lahko ugotovili, da bodo izzvenele vse nelogičnosti trenutnega davčnega sistema (večkratno plačevanje prispevkov, pa do storitev ne pridemo….), ki sem jih podrobno opisal v sestavku »Zakaj se slabo počutimo III«.

Seveda pa je zgoraj navedeno reformo mogoče izvesti, ne prej, kot v 10-tih letih. Verjetno sem celo nekoliko »preoptimističen«.

Komentar TAXIN: Odločba Ustavnega sodišča o ustavno-pravno pravilni rešitvi odmere kapitalskega dobička na podlagi osnove iz odmere davka na dediščine

Odločba U-I-216/20-16, Up-446/20-20 z dne 18.1.2024

Franc 0 67

Kaj moramo storiti, ko podejujemo premoženje, ki ga želimo prodati in če želimo, da plačamo optimalen znesek davka pri odmeri kapitalskega dobička ? 

TAXIN komentar sodbe Upravnega sodišča: Odmera davka od premoženja in možnost oprostitve za 10 let na podlagi VLOGE (stanovanja, prostori za rekreacijo...) UP 00072306 z dne 6.6.2023

Obdavčitev "premoženja" po določilih 156.-162. členi Zakona o davkih občanov in 384. čleom ZDavP-2 ter Pravilnika o valorizaciji zneskov za odmero

Franc 0 68

Sodišče pritrjuje tožečima strankama, da je v 162. členu ZDO določeno, da so davka od premoženja, ki se plačuje na posest stavb, začasno oproščeni prvi lastniki novih stanovanjskih hiš oziroma stanovanj in garaž, in sicer za 10 let. Vendar sodišče opozarja, da lahko začasno oprostitev zavezanec uveljavlja z vlogo, ki jo vloži pri davčnemu organu. Kdaj in kako bo posameznik podal vlogo za začasno oprostitev davka od premoženja, je namreč stvar osebne odločitve vsakega zavezanca za davek posebej, saj ne gre za vlogo, ki jo je zavezanec dolžan podati, pač pa je v zakonu predvidena le možnost, da slednje stori na način in pod pogoji, določenimi z zakonom.

Drugo mnenje v davčnih zadevah - mag. Franc Derganc: DDV in načelo nevtralnosti pri gradbeni storitvi (vrata, okna in vse pohištvo) po 76.a. členu ZDDV-1

Ali je transakcija (vgradnja oken, vrat in pohištva za stranko, ki izvaja zdravstveno dejavnost) po pogodbi za izvedbo storitve vgradnje vrat, oken in vsega pohištva po meri, obdavčena po 76.a členu ZDDV-1?

Franc 0 77

Vprašanje 1: Vprašanje je ali je transakcija (vgradnja oken, vrat in pohištva za stranko, ki izvaja zdravstveno dejavnost) ) obdavčena skladno z določilom 76. a. členom ZDDV-1? Ali FURS pravilno razlaga določilo 76.a člena ZDDV-1, ker meni, da bi morala stranka obračunati DDV po splošni shemi?

Davčno svetovanje - davčno procesno pravo (pomoč stranki v davčni inšpekciji....)

Davčno svetovanje - davčno procesno pravo - sodelovanje v postopkih davčne inšpekcije, kontrole... - TAXIN d.o.o.

Franc 0 90

Storitev vsebuje sodelovanj v davčnih postopkih s ciljem zagotavljanje udenjanjanje pravic plačnikov davkov, kot jih predvideva Ustava Republike Slovenije. 

 

 

RSS
Za funkcionalnost strani
uporabljamo piškotke,
ki ne hranijo osebnih podatkov.

Nekateri piškotki so bili
morda že servirani
v skladu z zakonodajo.

Z nadaljevanjem obiska strani soglašaš z njihovo uporabo.
Želim več informacij